Към февруари 2021 г. Япония остава най-големият притежател на американски дългови задължения за 21-ви пореден месец. Въпреки че Токио е намали инвестициите в US Treasuries с 18,5 милиарда долара - до 1 трилион и 258,2 милиарда долара, показват актуалните данни на Министерството на финансите на САЩ.

Китай, заемащ второто място, увеличи портфолиото си от американски държавни облигации с 9 милиарда долара - до 1 трилион и 104, 2 милиарда долара.

Китай купува американски дълг три месеца поред

Китай купува американски дълг три месеца поред

Най-големият притежател на US Treasuries продължава да е Япония

Третата позиция с голяма разлика от първите две държави е заета от Обединеното кралство с американски дълг за 459,5 млрд. долара.

Четвъртото място е за Ирландия (316 млрд. долара), петото заема Люксембург (282,1 млрд. долара), шеста е Бразилия (259 млрд. долара).

Топ 10 на притежателите на американски държавни облигации включва още Швейцария, Белгия, Тайван и Хонконг.

Общият обем на инвестициите на нерезиденти в ценните книжа на Министерството на финансите на САЩ през февруари намалява с 20,7 млрд. долара и възлиза на 7 трилиона 98,9 млрд. долара. От тях US Treasuries за 4 трилиона и 235,4 млрд. долара принадлежат на правителства или централни банки на чужди държави.

Русия намали инвестициите си в американски съкровищни бонове през февруари 2021 г. с 389 милиона долара в сравнение с предходния месец, отбелязва finmarket.ru.

Според Министерството на финансите на САЩ в края на февруари Москва е притежавала облигации на САЩ на обща стойност 5,756 млрд. долара срещу 6,145 млрд. долара месец по-рано.

Русия отново купува американски облигации, бягството от долара й струва $8 милиарда

Русия отново купува американски облигации, бягството от долара й струва $8 милиарда

Лидер сред държателите на американски държавен дълг остава Япония

Инвестициите на Руската федерация в американските държавни облигации през 2013 г надхвърляха 150 милиарда долара. През април 2018 г., като реакция на строгите антируски санкции, вложенията на Русия в американските облигации почти намаляха наполовина - от 96,1 милиарда на 48,7 милиарда долара. През май същата година тази цифра спадна повече от три пъти, до 14,9 млрд. долара, след което Русия напусна списъка от 33 държави, които са най-големите притежатели на публичния дълг на САЩ.