Китай в края на миналата и началото на тази година три месеца поред увеличава инвестициите си в държавни облигации на САЩ. Само през януари спрямо декември те са увеличени с 22,9 млрд. долара, или 2,1%, до 1,095 долара трилиона, показват данните на американското министерство на финансите.

На годишна база показателят се е увеличил с 1,5% - през януари 2020 г. инвестициите на Китай в държавния дълг на САЩ възлизат на 1,078 трилиона долара.

Кои страни са най-големите кредитори на САЩ през 2020-а?

Кои страни са най-големите кредитори на САЩ през 2020-а?

Русия е купила нови US Treasuries за близо $500 милиона, Китай продава за $9 милиарда

Китай остава вторият по големина притежател на държавни облигации на САЩ. Най-големият кредитор на американската държава продължава да е Япония с притежавани от нея US Treasuries за 1,277 трилиона долара.

Обединеното кралство е на трето място с американски облигации за 438,7 милиарда долара, четвърта е Ирландия (313,6 млрд. долара), петото място е за Люксембург (281,4 млрд. долара), а шестото - за Бразилия (260,4 млрд. долара).

Швейцария, Белгия, Тайван и Хонконг допълват десетте държави най-големи притежатели на US Treasuries.

Китай, Русия и други държави купуват американски дълг

Китай, Русия и други държави купуват американски дълг

Япония продължава да е лидер сред страните в света по размер на притежаваните US Treasuries

Русия от няколко години не е един от най-големите притежатели на американски дълг - нейните инвестиции от 96 млрд. долара започнаха рязко да намаляват през 2018 година. Но през януари т.г. страната увеличи инвестициите си в американски държавни ценни книжа с около 134 милиона долара до 6,145 милиарда долара . За сравнение - през 2013 г. Русия е държала US Treasuries за над 150 милиарда долара.

Китай вече не е най-големият кредитор на САЩ. Кой е новият?

Китай вече не е най-големият кредитор на САЩ. Кой е новият?

Япония измести Китай като най-голям държател на американски дълг

Общият обем на инвестициите на нерезиденти в американските държавни облигации се е увеличил през януари с 48,8 милиарда долара до 7 трилиона 119,6 милиарда долара. От тях 4 трилиона 224,6 милиарда долара ценни книжа принадлежат на чужди правителства и централни банки.