През юни, в средата на 2020 г., Япония остава най-големият притежател на американските дългови задължения за 13-ти пореден месец. Токио увеличава инвестициите си в US Treasuries с 900 милиона долара - до 1 трилион и 261,3 милиарда долара, показва регулярният доклад на Министерството на финансите на САЩ.

Междувременно, Китай, заемайки второто място, намали портфейла си от американските държавни ценни книжа с 9,3 милиарда долара - до 1 трилион и 74,4 милиарда долара.

Китай, Русия и други държави купуват американски дълг

Китай, Русия и други държави купуват американски дълг

Япония продължава да е лидер сред страните в света по размер на притежаваните US Treasuries

Третата позиция с голям марж от първите две държави заема от Обединеното кралство (445,6 милиарда долара), четвъртата е за Ирландия (330,4 милиарда долара).

Петото място зае Люксембург (267,6 млрд. долара), шестото - Хонконг (266,4 млрд. долара).

В топ 10 на притежателите на американски облигации са също Бразилия, Швейцария, Каймановите острови и Белгия.

Кой купува и кой продава американски дълг?

Кой купува и кой продава американски дълг?

Япония твърдо остава лидер в списъка с най-големите кредитори на САЩ

Общият обем на инвестициите на нерезиденти в ценните книжа на Министерството на финансите на САЩ през юни се е увеличил с 60,9 милиарда долара и достигна 7 трилиона и 38,9 милиарда долара. От тях ценни книжа за 4 трилиона 142,3 милиарда принадлежат на правителства или централни банки на чужди държави.

Русия увеличи инвестициите си в облигации на Министерството на финансите на САЩ през юни с 477 милиона долара в сравнение с предходния месец, пише Интерфакс.

В края на юни Русия притежава американски държавни облигации на обща стойност 5,871 милиарда долара срещу 5,394 милиарда долара месец по-рано, става ясно от доклада на Министерството на финансите на САЩ. Руските инвестиции в дългосрочни ценни книжа намаляват с 889 милиона долара - до 2,87 милиарда долара, а в краткосрочни се увеличават с 1,366 милиарда долара - до 3,001 милиарда долара.

Русия отново купува американски облигации, бягството от долара й струва $8 милиарда

Русия отново купува американски облигации, бягството от долара й струва $8 милиарда

Лидер сред държателите на американски държавен дълг остава Япония

Както бе съобщено, през април 2018 г., на фона на строгите антируски санкции инвестициите на Русия в американски дълг се намалиха почти наполовина - от 96,1 милиарда долара на 48,7 милиарда долара. През май същата година размерът спадна повече от три пъти, до 14,9 милиарда долара. По този начин Русия напусна списъка на 33-те държави, които са най-големите притежатели на държавния дълг на САЩ.

За сравнение, през 2013 г., инвестициите на Русия в американските съкровищни бонове надхвърлиха 150 милиарда долара.