През последните няколко месеца Япония твърдо остава лидер в списъка с най-големите притежатели на на американски дълг с инвестиции в US Treasuries от 1,168 трилиона долара (увеличение с 23 милиарда), следвана от Китай от 1,1016 трилиона долара (намаление на облигациите в баланса си с 1,4 милиарди долара).

Третото място заема Великобритания ($334,1 млрд.), четвърто - Бразилия ($298,6 млрд. спад през октомври с 4,7 милиарда долара), пета е Ирландия ($286,6 млрд.). В топ 10 на притежателите на US Treasuries влизат също така Люксембург, Каймановите острови, Швейцария, Хонконг и Белгия.

Китай вече не е най-големият кредитор на САЩ. Кой е новият?

Китай вече не е най-големият кредитор на САЩ. Кой е новият?

Япония измести Китай като най-голям държател на американски дълг

Действията на двете държавите - най-големи кредитори на САЩ през последните месеци се различават значително. От последните данни на американското Министерство на финансите за октомври следва, че Китай продължи да се освобождава от дълговите ценни книжа на САЩ, докато Япония, напротив, продължи да купува.

Заслужава да се отбележи, че общата инвестиция на Китай в държавния дълг на САЩ е на минимално ниво от април 2017 г.

Япония за месец увеличи инвестициите с над 20 милиарда долара и се откъсна от най-близкия преследвач с максималната стойност на притежаваните US Treasuries от 2008 г. насам.

Може да се добави, че Белгия (която се счита за източник на офшорни инвестиции в Китай), Каймановите острови (хедж фондове) и Саудитска Арабия също са продали доста големи обеми държавни облигации на САЩ.

Русия отново купува американски облигации, бягството от долара й струва $8 милиарда

Русия отново купува американски облигации, бягството от долара й струва $8 милиарда

Лидер сред държателите на американски държавен дълг остава Япония

Русия през октомври тази година увеличи инвестициите в държавни ценни книжа на САЩ с 622 млн. долара до 10,697 милиарда долара. В същото време по-голямата част от тази сума - 8,127 милиарда долара е вложена в краткосрочни US Treasuries. Москва вече не е сред тридесетте страни най-големи държатели на американския дълг: още през пролетта на миналата година, поради рисковете от санкции, страната продаде голяма част от американските си държавни облигации.

Ако говорим за държавния дълг на САЩ като цяло, то неговият обем в ръцете на чуждестранните инвеститори за отчетния месец нарасна с 1,6 милиарда долара до 6,78 трилиона долара.

Покупките на злато от централните банки се очаква да достигне 59-годишен връх

Покупките на злато от централните банки се очаква да достигне 59-годишен връх

Желанието за диверсификация от щатския долар движи решенията

Наблюдава се обаче тенденция централните банки да се отървават от US Treasuries през последните14 месеца - оток от 41,53 милиарда долара през октомври. Много държави се опитват да намалят зависимостта си от долара и активно купуват злато. В същото време все повече централни банки, включително европейски, възприемат този подход.