Ръстът на крипто-активи като Bitcoin представлява заплаха за банките и глобалната финансова стабилност, въпреки относително ниските нива на експозиция сред ключовите играчи, предупреждават от Базелският комитет за банков надзор.

Крипто-активите не са надежден заместител на парите и не са безопасни, за да разчитат на тях като средство за размяна или съхранение на стойност, се казва в тяхно изявление от сряда.

Базелският комитет заявява още, че докато банките понастоящем имат "много ограничена" пряка експозиция към крипто-активи, те все пак трябва да подобрят своите процеси за управление на риска, за да сведе той до минимум.

Крипто-активите също са силно волатилни и излагат банките на рискове, включително измами и финансиране на тероризма.

Комитетът заявява, че координира работата си с други световни органи за определяне на стандарти и Съвета за финансова стабилност по подобряването на пруденциалното третиране на експозициите към крипто активи.