Движението на лихвените равнища по кредитите продължават да е неустойчиво с месечни колебания в посока нагоре или надолу. Докато през юли статистиката на БНБ отчете, че лихвите по повечето заеми се увеличават, през август ситуацията е точно обратната.

"Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.10 пр. п. до 2.94%, а по тези над 1 млн. евро - с 0.38 пр. п. до 2.19% през август 2021 г. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.30 пр. п. до 2.41%, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0.61 пр. п. до 2.18%. През август 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.04 пр. п. до 2.58%, а по овърдрафта в евро запазва нивото си от 1.95%", съобщава Централната банка.

Августовското намаление на лихвите по бизнескредитите в повечето случай компенсира в пъти юлското им увеличение. Припомняме, че според БНБ: "Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.02 пр. п. до 3.04%, а по тези над 1 млн. евро - с 0.64 пр. п. до 2.76% през юли 2021 г. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.15 пр. п. до 2.72%, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0.09 пр. п. до 2.79%".

Същите месечни колебания се наблюдават и по заемите за гражданите. "През август 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада с 0.04 пр. п. до 8.40%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.11 пр. п. до 8.95%. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.03 пр. п. до 2.70%, а ГПР по тези кредити - с 0.03 пр. п. до 2.98%", пише в съобщението на БНБ. А само месец по рано новините по потребителските заеми бяха с коренно противоположен знак. Тогава БНБ съобщаваше, че през юли 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.62 пр. п. до 8.43%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.67 пр. п. до 9.06%.

Само при жилищните заеми тенденцията към намаляване на цената за клиентите изглежда непроменена. И през юли там имаше намаление макар и по-слабо от августовското. "При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.01 пр. п. до 2.73%, а ГПР по тези кредити остава непроменен на ниво от 3.01%", се казваше в съобщението на БНБ за юли.

Въобще жилищните заеми са много гореща точка в целия рисков кредитен профил на банките. Неслучайно БНБ обяви, че ще удвои антицикличния капиталов буфер - от 0.5% на 1% именно заради ръста в този тип кредитиране. Вярно е че този по висок буфер трябва да влезе в сила едва от октомври 2022-а и ако до тогава има охлаждане при жилищните кредити въвеждането му може да бъде отменено или нарастването му да бъде с по-малка стъпка. Но това до голяма степен зависи от ситуацията на имотния пазар и от апетитите на банките да поемат допълнителни кредитни рискове на него..