Кризата не само, че не пречи, но дори стимулира спестяванията. Това ясно си личи от ръста на привлечените средства в банките. Но тя пречи на предоставянето на кредити на платежоспособни клиенти, което не позволява на банките да пласират ефективно и доходно своя привлечен ресурс. Върху лихвите това влияе в посока намаляване. Особено чувствително е то за депозитите на фирмите. Според последните данни от статистиката на БНБ през септември средният лихвен процент по новопривлечените фирмени депозити с договорен срок е минус 0.09% годишно за левовете и минус 0.03 процента. Като само за месец средният лихвен процент за левовете е паднал с 0.03 процентни пункта. При този в евро също има намаление но незначително.

При ново привлечените средства от граждани лихвите (но не и реалната доходност) все още са положителни и дори леко нарастват. Средният лихвен процент през септември за левовете е 0.11% и в сравнение с август се е покачил с 0.01 процентни пункта. Този в евро също е 0.11%, но при него няма движение.

При новоотпуснатите кредити за бизнес лихвите за периода август-септември също намаляват. За заемите до 1 млн. евро, предоставени в лева, средният лихвен процент през септември е 3.22% и бележи спад за един месец от 0.23 процентни пункта. А по кредитите в левове над 1 млн. евро средната лихва е 2.16%, а за месеца спадът е от 0.02 процентни пункта.

По-интересно е при бизнес заемите в евро. При тях за кредити до 1 млн. евро средната лихва през септември 2020-а е 2.87% и в сравнение със септември 2019-а се повишава с 0.21 процентни пункта, но в сравнение с август 2020-а намалява с 0.23 процентни пункта. Подобна крива описва и движението на средната лихва за заемите над 1 млн. евро, която за септември 2020-а е 2.16 процента годишно.

При новоотпуснатите потребителски заеми през септември 2020-а средната лихва за левове е 7.87%, а за евро - 3.66 процента. Там кривите са малко по-различни от тези при бизнес заемите, защото на годишна база отбелязват намаление от 0.37 процентни пункта за левовете и 0.85 процентни пункта за еврото. Но за периода август-септември средната лихва по потребителските заеми е нараснала - с 0.16 процентни пункта за левовете и с 0.56 процентни пункта за еврото.

За жилищните кредити лихвите продължават да падат и на месечна, и на годишна база. За септември 2020-а средната лихва по тези заеми в левове е 2.87%, а по тези в евро 3.35 процента.