Статистиката на БНБ за юни 2021-а показва едно продължаващо колебание на цената на кредитите - както за фирмите, така и за гражданите. Единственото, което е сигурно засега, е, че лихвите по левовите заеми за фирмите продължават да вървят надолу.

Както пише Централната банка, средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.11 пр. п. до 3.02%, а по тези над 1 млн. евро - с 0.02 пр. п. до 2.12% през юни 2021 г. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, намалява с 0.10 пр. п. до 2.57%, а по кредитите над 1 млн. евро той се увеличава с 0.23 пр. п. до 2.70%. През юни 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се понижава с 0.03 пр. п. до 2.61%, а по овърдрафта в евро - с 0.11 пр. п. до 1.97 процента. През май лихвените проценти по овърдрафта се бяха увеличили спрямо април, така че сегашното юнско намаление може да се приеме като корекция, а не като тенденция.

При заемите за домакинствата като че ли периода на намаляване на цените приключва. Според БНБ през юни 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.12 пр. п. до 7.81%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.21 пр. п. до 8.39%. Това е продължение на увеличението от май, и ако този процес продължи и през юли, вече ще можем да говорим за тенденция на поскъпване на потребителските заеми.

При жилищните кредити в левове също има индикации, че периода на поевтиняване най-вероятно приключва. Според БНБ при тези заеми средният лихвен процент спада с 0.02 пр. п. до 2.73%, но ГПР нараства с 0.02 пр. п. до 3.01%. Това ще рече, че при тези кредити или са се появили нови такси, или вече съществуващите са нараснали до толкова, че да изядат макар и скромното намаление на лихвите.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се увеличава с 0.18 пр. п. до 3.46%, а този по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се повишава с 0.16 пр. п. до 3.51 процента.

През юни 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.06 пр. п. до 14.88%, а при кредитите по кредитни карти в левове - с 0.02 пр. п. до 20.27 процента.