Не е най-доброто решение ликвидация на КТБ, заяви в предаването "12+3" на БНР проф. Христина Вучева. Според нея по-добрият изход е да се намери начин банката да си остане работеща.

„Не е приятно, че се струпаха някои неблагоприятни непредвидени обстоятелства, каквато беше проточващата се вече 3 месеца сага с т.нар. "Корпоративна търговска банка". Не е приятно и това, че беше атакувана една друга банка, която успя да се размине със събитията, които се случиха с КТБ. Това бяха две непредвидени събития. В никакъв случай това не е застрашаващо цялата банкова система. Това бяха атаки, панически създадени, може да се случи винаги. Във всяка страна може да се случи. Засега не виждам основания да се сбъднат тези пророчества на Иван Костов. Той вероятно е имал предвид това, че през ноември трябва да се върне заемът от страна на Първа инвестиционна банка.

Другото е, тъй като през декември изтича крайният срок за т.нар. "поставената под специален надзор" КТБ, ако до тогава не се намери някакво решение, ще се наложи да се търсят средства, тъй като Гаранционният фонд, който по закон е длъжен да възстанови парите на гражданите, които имат депозити в банката до 196 хил. лв., той не разполага с цялата сума и се явява една допълнителна потребност, която би трябвало да се търси или от банките по закон със заем към този фонд, или заем, който може да бъде предоставен от бюджета. Аз се надявам, че това би могло с общи усилия на всички депозанти, с усилията на специалисти и на Централно управление на банката, квесторите, да не се случи този мрачен сценарий."

Трябва да има много сериозен анализ и на бюджета за 2015-а за бъдещите намерения, подчерта Вучева. Тя добави още: "Някой трябва да приключи 2014-а, без да прави никакви актуализации. Трябва да се направи много икономично приключване на 2014-а и да се мисли много сериозно за 2015-а. Основното, от което България има нужда, е система на здравеопазване, образование."