Най-заможният 1% от населението на Земята притежава повече от най-бедната част, която е с дял от 50% от хората в глобален мащаб. Това посочват в последния си доклад от Credit Suisse, публикуван във вторник.

Състоянието на този 1% е нараснало от 42,5 на сто от световното богатство до 50,1% през 2017 година или до общо 140 трилиона долара.

"Тази категория непрекъснато върви нагоре от финансовата криза насам, като надхвърли най-високото си ниво от 2000 година през 2013 година и достигна нови пикове в следващите", посочват от банката в документа.

"Неравенството по отношение на глобалното богатство е високо и продължава да нараства в периода след 2008 година", допълват експертите.

Снимка 323500

Източник: Credit Suisse

А тази тенденция е довела до "раждането" на нови 2,3 милиона богаташи с 1 милион долара или повече в сметката си. Така общият им брой вече достига 36 милиона души или 5 пъти колкото населението на България.

"Броят на милионерите, който намаля през 2008 година, се възстанови бързо след финансовата криза и днес е три пъти по-голям от нивата през 2000 година", посочват още от Credit Suisse.

Хората с над 1 милион долара, които представляват 0,5 на сто от световното население, контролират 46% от глобалното богатство, изчислявано на 280 трилиона долара. От друга страна най-бедните 3,5 милиарда души държат едва 2,7% от тази сума.

Над 2/5 от тези, притежаващи минимум 1 милион долара, живеят в САЩ, следвани от Япония и Великобритания.

Снимка 323499

Източник: Credit Suisse