Една валутна двойка доминира до голяма степен търговията и предопределя какво ще се случва на валутните пазари. Да, правилно сте се досетили - става въпрос за двойката EUR/USD (евро/щатски долар).

Нейното движение особено силно вълнува и всички българи поради факта, че националната ни валута е обвързана и фиксирана към еврото, при курс 1.95583 лева за едно евро. Тоест движението на еврото спрямо долара на практика определя и движението на лева спрямо "зелените" пари.

А сега на въпроса: Какво може да се случи с EUR/USD в краткосрочен план

Преди това обаче едно предупреждение - написаното в тази статия представлява личното ми мнение и не бива да се приема като препоръка за покупка или продажба на валута. И не забравяйте, че случвалото се в миналото не е гаранция за това какво ще се случва в бъдеще.

Много интересни неща предстоят за валутната двойка EUR/USD в идните дни. От една страна е решението на ЕЦБ относно монетарната й политика, а от друга - почти на 100% очакваното повишение на лихвите от страна на Фед.

И докато никой не очаква ЕЦБ да повиши нивата на лихвите или да спре с политиката си на монетарни стимули на предстоящото си заседание, инвеститорите ще следят за намек за скорошното им приключване.

Европейската финансова институция се очаква да предприеме пробни дискусии относно изход от монетарната си политика при заседанието си в четвъртък, които могат да завършат с публично оповестяване на плановете кога ще видим излизане от нея.

Много е възможно президента на ЕЦБ Марио Драги да използва събирането на 14-ти юни в Латвия като възможност за дискусия относно края на програмата за обратно изкупуване на активи, смятат пазарни наблюдатели.

В момента покупките на облигации са планирани да се провеждат поне до септември. Липсва обаче повече яснота относно времето на техния край, което внася сериозна несигурност сред пазарните участници.

И много пазарни наблюдатели виждат в срещата на ЕЦБ удобен момент, за да се "подготви почвата". Драги е възможно да използва пресконференцията за сигнализиране, че решение относно края на стимулите може да дойде на юлското заседание на банката.

Дори и само да се засегне темата би бил сериозен напредък и прогрес по отношение на пътя към излизане от стимулите, коментират пазарни наблюдатели.

Юнското решение също така може да бъде придружено и от нови икономически прогнози относно еврозоната от страна на ЕЦБ. Ако прогнозите са добри, то инвеститорите могат да решат, че ще видим скорошен изход от стимулите.

Иначе Фед се очаква да действа по план и да повиши нивото на лихвите на предстоящото си заседание. Равнището на безработица в страната, както и това на инфлацията, дават пълна подкрепа за подобно решение.

Малко са и признаците, че проблемите на развиващите се пазари ще променят политиката на Фед. Анализаторите очакват поне още две повишения на лихвите през тази година освен почти изцяло заложеното повишение на лихвите през тази седмица.

Ръководителят на Фед Джером Пауъл се опита да намекне, че политиката на резерва няма да бъде променена, като заяви през миналия месец от Цюрих, че въздействието на щатската монетарна политика върху световната икономика е "преувеличено".

Вместо това Пауъл отдели много повече време в изказването си, за да коментира далеч по-негативните ефекти и рискове, следствие на политиките на монетарни стимули.

В обобщение на ситуацията по отношение на лихвите нещата стоят горе-долу така. От една страна се очаква промяна в позицията на ЕЦБ по отношение на лихвите, от друга страна очакваното повишение на лихвите от страна на Фед е почти напълно заложено в нивата на търговия на еврото спрямо долара.

Тоест възможно е да видим повишение на еврото спрямо долара, ако ЕЦБ е малко по-конкретна за бъдещата си политика, а Фед е малко по-слабо агресивен по отношение на монетарната си политика до края на годината.

Как изглеждат техническата картина при валутната двойка EUR/USD?

От техническа гледна точка сме свидетели на нещо, което освен че се случва относително рядко, е много силен индикатор за техническите анализатори. Става въпрос за така нареченото "смъртоносно пресичане".

Това е ситуацията, при която 50-периодната пълзяща средна величина (SMA) се понижава под дългосрочната 200-периодната. При това на дневна база.

Снимка 361726

Както се вижда от графиката последното пресичане на двете средни е било през май на 2017 година и е било последвано от силно поскъпване на единната валута. Или ако червената линия не се върне бързо над синята (тоест става въпрос за фалшив пробив), еврото може да е изправено пред сериозни бъдещи проблеми спрямо долара.

При бързо връщане на краткосрочната над дългосрочната средна обаче, инвеститорите биха могли да очакват по-нататъшен ръст на еврото през следващите седмици, което би могло да го върне дори над психологическата граница от 1.2000.

Ако червената линия обаче продължи да се отдалечава от синята в посока надолу, то понижението на еврото може да продължи с пълна сила.

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционни препоръки, оферта или покана за сделки с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че този търговски анализ не е надежден показател за текущите или бъдещи резултати, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете.