Икономическата активност в еврозоната вероятно ще се свие значително през третото тримесечие на 2022 г., се казва в становището на Управителният съвет на Европейската централна банка. Прогнозира се "по-нататъшно отслабване" на икономиката през 2023 г., тъй като рязко покачващите се цени продължават да оказват натиск върху производствените разходи навсякъде в региона.

Прекъсванията на доставките на газ за еврозоната сринаха доверието на потребителите и бизнеса, тъй като геополитическата несигурност и неблагоприятните икономически условия разтърсиха региона на единната валута, се посочва в редовния месечен икономически доклад на ЕЦБ.

Влошаването на търговските условия, главно поради по-високия ръст на цените на вноса в сравнение с тези при износа, имат отрицателно въздействие върху доходите в целия регион, отчита още ЕЦБ.

Европейската централна банка предупреди в своя икономически бюлетин, че се очаква инфлацията да остане висока за продължителен период от време.

Добавя се, че пазарът на труда може да се сблъска с по-високо ниво на безработица в бъдеще, въпреки че сега показва устойчивост по отношение на настоящата негативна икономическа тенденция.

ЕЦБ прогнозира кога инфлацията в еврозоната ще достигне "върха"

ЕЦБ прогнозира кога инфлацията в еврозоната ще достигне "върха"

"Нашата цел не е да предизвикаме рецесия, а да укротим инфлацията", посочват от ЕЦБ