Първите няколко месеца на 2017 година се оказаха повече от положителни за някои от пенсионните фондове у нас. За сметка на тях обаче други отчетоха отлив на клиентите си за периода между месеците януари и март.

Данните на Комисията за финансов надзор (КФН) показват, че през разглежданото тримесечие общо 61 488 са били подадените заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

В сравнение с четвъртото тримесечие на предходната година броят е намалял с 2,11%. Най-голям е броят на клиентите на универсалните фондове - 47 627.

Общата сума на прехвърлените средства е 129 милиона лева, в т.ч. 115 милиона лева в универсалните фондове, 12 милиона лева в професионалните и 1 милиона лева в доброволните фондове.

Универсални пенсионни фондове

Тези фондове са задължителни за всички работещи в България, родени след 1959 година. Това е и причината при тях динамиката на осигурените лица да е по-осезаема от тази при останалите.

Изчисленията на КФН сочат, че за първите три месеца на 2017 година само един пенсионен фонд увеличава значително клиентите си - "ДСК-Родина". При него осигурените нарастват с над 10 000 души, а общият размер на партидите - с над 21 милиона лева.

Същевременно при всички останали дружества на пазара се наблюдава спад - както на осигурени, така и на размер на средствата. Като причина затова наблюдатели на пазара посочват агресивната политика на "ДСК-Родина" в привличането на нови клиенти. Така например при кандидатстване за кредит в банка "ДСК" служителите предлагат по-добри условия, ако кандидатът прехвърли пенсионния си фонд именно в "ДСК-Родина".

Снимка 299886

Доброволни пенсионни фондове

Най-голямо увеличение на осигурените лица в доброволните пенсионни фондове има в ДПФ "Съгласие". През първото тримесечие хората, прехвърлили си в него средстава, са 190, а общият размер на прехвърлените средства е над 430 хиляди лева. Ръст на осигурените лица в тази категория има само в още един фонд - "Пенсионно-осигурителен институт".

От друга страна най-сериозен отлив има при "Алианц България". Техните клиенти са намалели със 138 души, а общият размер на партидите - с над 411 хиляди лева.

Снимка 299884

Професионални пенсионни фондове

При тях клиенти на всички участници на пазара са се отказали от техните услуги в полза на една компания - "ДСК-Родина". Осигурените в този фонд лица са се увеличили с 899 души само за първите три месеца от годината, а партидите им са на сума, надхвърляща 2 милиона лева. Съвсем леко увеличение има и при "Алианц България".

От друга страна най-много са отказалите се от "ЦКБ-Сила" - 289 души, чиито вноски възлизат на 458 хиляди лева.

Снимка 299885