По предварителни данни до края на 2016 г. НАП ще събере общо 17,6 млрд. лв. приходи от данъци и осигурителни вноски, съобщават от приходната агенция.

Резултатите представляват 1,9 млрд. лв. повече събрани приходи, спрямо 2015 година. Това са общо над 3,5 млрд. лв. ръст спрямо 2014 г. или над 25 % повече приходи.

Подобен резултат не е постиган в историята на Националната агенция за приходите.

Приходите от ДДС достигат 5,4 млрд лв., резултат, който показва ръст с над 1 млрд лв. повече, спрямо миналата година. А приходите от осигурителни вноски (социални и здравни) достигат 7,3 млрд лв.. Увеличението тук е с над 500 млн. лв. спрямо година по-рано. Над 105 млн. от ръста се дължи на повишение в постъпленията от здравноосигурителни вноски.

През тази година НАП е обслужила над 5,4 милиона клиенти. Агенцията предоставя над 80 електронни услуги и отчита, че над 90% от всички декларации са подадени по електронен път. В резултат от това през 2016 г. НАП е спестила над 300 млн. лв. административни разходи на бизнеса и гражданите именно чрез обработката на над 100 млн. електронни документа.

През годината агенцията е извършила 276 000 проверки. Близо 9700 са приключените ревизии с разкрити неплатени данъци и осигурителни вноски за близо 1,8 милиарда лева.