Националната агенция за приходите (НАП) извършва проверки на общо 761 фирми от туристическия бранш, вкл. ресторантьорство, получили финансова помощ по програмата "Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия (МСП), засегнати от временните противоепидемични мерки".

Фирмите са селектирани на база оценка на риска сред общо 5210 подпомогнати дружества, развиващи дейност в туристическия сектор и ресторантьорството, съобщиха от НАП. Получената от тях финансова помощ в рамките на първите две фази на подпомагане е на обща стойност над 35,86 млн. лева.

В хода на контролните действия, 33 от проверяваните фирми доброволно са възстановили получените средства. При над 100 от проверяваните не са открити нарушения. При останалите туристически дружества проверките продължават, уточняват от НАП.

Контролните действия целят да установят дали са спазени всички изисквания и условия за получаване на финансовата помощ, както и дали получените средства са усвоени в пълен размер и изразходвани по предназначение, посочват от НАП.

Общо 56 от проверяваните фирми в сектора туризъм и ресторантьорство не са подали "отчет за изпълнената дейност", в който се прави описание на извършените разходи и се подава декларация за липса на друго публично финансиране.

Преди старта на проверките, фирмите са уведомени за възможността, в случай че сами установят грешки или несъответствия, довели до неправомерно получаване на финансово подпомагане, както и ако не са успели да усвоят цялата сума - да върнат средствата, без да им бъде съставен акт за това, допълват от приходната агенция.

От своя страна заместник-изпълнителният директор на НАП Георги Димов напомня, че "в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата, е предвидено НАП да извършва последващ контрол на крайните получатели на помощта, а именно установяване наличието на неправомерно получени средства в хода на проверки по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)".

Постъпленията в НАП за 2021 година са с 3,2 млрд. лева повече от предходната година

Постъпленията в НАП за 2021 година са с 3,2 млрд. лева повече от предходната година

Приходите от осигурителни вноски нарастват с над 10% спрямо предходната година