Общо 28,2 млрд. лева са постъпленията в Националната агенция за приходите през 2021 година, което е с над 3,2 млрд. лв. повече от предходната 2020 г. и със 778 млн. лв. над планираното в бюджета за 2021 година, съобщиха от НАП.

През 2021 година приходите за централния бюджет възлизат общо на 16,5 млрд. лв., което e с близо 15% повече от предходната 2020 г. От тях над 8,3 млрд. лв. са постъпленията от данък добавена стойност (ДДС), които са и с най-висок ръст в сравнение с миналата година - над 900 млн. лв., отчитат от НАП.

Корпоративния данък платен от бизнеса през миналата година възлиза общо на над 3,2 млрд. лв., а 4,2 млрд. лв. са от данък върху доходите на физически лица, което е с 15,7% повече в сравнение с 2020 година.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 11,7 млрд. лв., като от тях 7 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване (ДОО), 3 млрд. лв. - за здравноосигурителни вноски и 1,7 млрд. лв. - за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Ръстът в приходите от осигурителни вноски е над 10% спрямо предходната година.

Приходите в НАП с рекорден ръст от 3,7 млрд. лева за 11-те месеца

Приходите в НАП с рекорден ръст от 3,7 млрд. лева за 11-те месеца

Най-голямо нарастване на постъпленията има при корпоративния данък

"Измина още една трудна година в извънредна епидемична обстановка. Но въпреки трудностите, бизнесът и гражданите продължиха да спазват коректно своите задължения, като НАП отчита увеличен ръст на доброволно деклариране и плащане. Това до голяма степен се дължи на партньорския подход и липсата на натиск от страна на приходната агенция. Високата събираемост е добра новина както за бюджета, така и за цялото общество", каза по повод рекордните постъпления в НАП изпълнителният директор на агенцията Румен Спецов.