Над 25,7 млрд. лева са приходите, постъпили в Националната агенция за приходите (НАП) от началото на годината до края на ноември. Тези постъпления са с почти 3,7 млрд. лв. повече спрямо същия период на 2020 г., сочат данните на приходната агенция.

От посочената сума, данъчните приходи за периода януари - ноември 2021 г. възлизат общо на над 14,7 млрд. лева, като от тях данъкът върху доходите на физически лица е близо 3,9 млрд. лв., корпоративният данък е над 3,1 млрд. лв., а приходите от ДДС са 7,5 млрд. лева.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски до края на ноември надвишава 10,5 млрд. лв. в това число, над 6,2 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване (ДОО), 2,7 млрд. лв. - за здравноосигурителни вноски и 1,5 млрд. лева са за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративния данък - над 80% спрямо същия период на миналата година, което се дължи основно на промяната в сроковете за плащане на авансовите вноски, посочват от НАП. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 16% на годишна база, а постъпленията от осигурителни вноски нарастват с почти 10% спрямо същия период на миналата година, уточняват от НАП.

Собственици на имоти декларираха над 4 млн. лева в НАП от отдаване под наем чрез Airbnb

Собственици на имоти декларираха над 4 млн. лева в НАП от отдаване под наем чрез Airbnb

Доходите от туристическата услуга са за периода 2015 г. - 2019 г

"Уверени сме, че с тези темпове, ръстът на приходите за 2021 г. спрямо предходната година ще надмине очакванията ни. Увеличението на доброволното деклариране и плащане от бизнеса и гражданите се дължи на партньорския подход от страна на НАП, фокусът ни към големите данъчни рискове и единното прилагане на закона", коментира рекордните приходи изпълнителният директор на НАП Румен Спецов.