Над 4 млн. лева доход са декларирали собственици, които предоставят недвижими имоти за настаняване на туристи чрез платформата Airbnb, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

При краткосрочно предоставяне под наем на недвижими имоти чрез онлайн платформи се дължат определени данъци (патентен данък, или данък върху доходите на физическите лица, или корпоративен данък, или ДДС) и осигурителни вноски. Тази дейност представлява хотелско настаняване, като в повечето случаи се определя като търговска по смисъла на Търговския закон и подлежи на задължителна регистрация по ЗДДС за т.нар. доставки на услуги, уточняват от приходната агенция.

Това е така, тъй като наемодателите ползват посреднически услуги на платформи в качеството си на получатели на облагаема доставка на услуга, която се извършва на територията на страната, а се предоставя от чуждестранно лице (онлайн платформата), установено в друга държава. Така че след регистрация за лицето, възникват задължения за подаване на ежемесечни справки-декларации за ДДС, съответно дневници за продажби и покупки.

Чрез съществуващите инструменти за международно сътрудничество, НАП има възможност да получава чрез данъчната администрация на Ирландия от Airbnb информация за всички български потребители, които са отдавали за краткосрочен наем имоти в платформата (имотите и техните адреси и размера на платените от тях комисионни за посредническата услуга на платформата).

На база получена информация за периода 2015 г. - 2019 г. са стартирани контролни производства спрямо лица, за които е установен риск от недеклариране на получените суми от краткосрочно отдаване под наем на недвижим имот чрез платформата на Airbnb. В хода на тези производства лицата доброволно са декларирали доходи в размер общо на над 4 млн. лева, посочват от НАП.

НАП: Вече има 23 000 онлайн магазина

НАП: Вече има 23 000 онлайн магазина

Ако доставката на стоката е с наложен платеж, то търговецът е длъжен да издаде касова бележка

"Независимо от това, че ние разполагаме с цялата информация за наемодателите, отдаваните краткосрочно под наем имоти и реализираните приходи, нашите усилия са насочени не към проверки и ревизии, а към доброволно деклариране. Стремежът ни е да подкрепим схващането, че е не само правилно, но и по-лесно физическите и юридическите лица да работят "на светло", коментира заместник-изпълнителният директор на НАП Георги Димов.