Доходността на най-големия в света пенсионен фонд – японският Government Pension Investment Fund, за периода октомври – декември 2015 г. е 3,56%, съобщава The Financial Times.

Или другояче казано фондът, който има активи за 1,2 трилиона долара е заработил „книжна печалба” в размер на около 42 млрд. долара. Това се дължи преди всичко на значителния ръст на борсовия индекс Nikkei 225 през последното тримесечие на миналата година.

В своя отчет GPIF подчертава, че „управлението на фонда е поставено на дългосрочна основа и неговите резултати трябва да се оценяват по този начин”.

В последните години GPIF провежда политика на преструктуриране и ново балансиране на своята база от активи, включвайки сред тях и рисковите активи. По този начин за последните три години делът на японски акции в неговите активи се удвои и достигна 23,4%, а делът на японските държани облигации се намали под 38 процента, пише rns.online.