Норвежкият държавен пенсионен фонд (известен още като Петролния фонд), който е най-големият такъв фонд в света, реализира за 2023 г. рекордна печалба от 2,222 милиарда крони (213 милиарда долара).

По-конкретно, фондът реализира доходност от инвестиции в акции от 21,3%, от инвестиции в инструменти с фиксиран доход - доходност от 6,1%, и от инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) - 3,7%.В същото време, фондът загуби 12,4% от инвестициите си в имоти.

"Въпреки високата инфлация и геополитическите сътресения, фондовият пазар беше много силен през 2023 г. в сравнение със слабата 2022 г. По-конкретно, акциите на технологични компании показаха много добри резултати", коментира главният изпълнителен директор на Norges Bank Investment Management, Николай Танген.

Стойността на фонда към 30 декември възлиза на 15,765 трилиона крони. Инвестициите в акции представляват 70,9% от инвестиционния портфейл, в облигации - 27,1%, в недвижими имоти - 1,9%, във възобновяеми енергийни източници - 0,1%.

Норвежкият държавен пенсионен фонд е създаден през 1990 г. А Norges Bank Investment Management, която отговаря за управлението на фонда, е подразделение на норвежката Централна банка.

Понастоящем фондът притежава около 1,5% от всички акции в света, като притежава акции на около 8860 компании от 65 страни.

Най-значителен дял в портфейла му от акции заемат ценните книжа на: Microsoft, Apple, Alphabet (холдинговата компания на Google), Amazon.com и Nvidia. А в портфейла му от държавни ценни книжа, най-значителен дял имат американските облигации, като с по-малък дял са тези на Япония, Сингапур и Германия.

Норвежкият пенсионен фонд понесе рекордни загуби през 2022 година

Най-големият в света пенсионен фонд понесе рекордни загуби през 2022 година

Всички сектори на пазара в страната са с отрицателна доходност, с изключение на енергетиката