Преките инвестиции на руски граждани към Кипър през 2021 г. достигнаха рекордните 46 милиарда долара, от които 19,7 милиарда долара са дошли през четвъртото тримесечие. Това следва от данните на руската Централната банка, анализирани от "Ведомости".

Растежът се е ускорил значително през третото тримесечие на миналата година до 15,3 милиарда долара, спрямо 4,7 милиарда долара и 6,4 милиарда долара съответно през първото и второто тримесечие.

От 2007 г. (от тогава Централната банка публикува данни за показателя по държави), обемът на преките инвестиции на граждани от Руската федерация в Кипър варира от 4,2 милиарда долара (през 2015 г.) до 23,5 милиарда долара (през 2014 г.).

При това, през 2020 г. показателят за първи път става отрицателен - минус $1,2 млрд. Това означаваше, че руските жители връщат капитали от републиката.

Руските преки инвестиции в други страни през 2021 г., възлизат общо на 65,2 милиарда долара (от тях по-малко от $2 млрд. са в страни от ОНД). Следователно, делът на Кипър по този показател се доближи до 73%.

Второто най-популярно място за инвестиции сред руските жители са Бермудите. "Притокът" към островите през 2021 г. възлиза на $5,7 млрд. В челната петица по обем на инвестиции на руски граждани в чужбина за миналата година влизат още: Швейцария ($2,9 млрд.), Люксембург ($2,4 млрд.) и Джърси ($1,8 млрд.).

Кипърска банка, свързана с Русия, прекратява дейност по собствено решение

Кипърска банка, свързана с Русия, прекратява дейност по собствено решение

Доскоро дял в кипърската банка имаше руската ВТБ