Покупките на злато от страна на централните банки по света, както и от инвеститори, които искат да се защитят от геополитическото напрежение, доведоха до сериозен ръст в цената на благородния метал.

Златото премина психологическата граница от 1 300 долара в края на миналата седмица, за да приключи при ниво от 1 305 долара за унция. Според много анализатори обаче, най-доброто за благородния метал тепърва да предстои. Отново започнаха да "валят" прогнози за нива от 1 350 долара, а дори и за 1 400 долара за унция от жълтия метал.

Златото обаче се оказа "бяла лястовица" при благородните метали, защото поскъпването му не се пренесе и върху цените на останалите метали от групата. Това започва да го прави относително по-скъпо спрямо другите благородни метали, с далеч по-широко индустриално приложение, като среброто и платината.

Жълтият метал е рекордно скъп спрямо платината, като съотношението в цените на злато-платина е едва при 0.7. Според данни на kitco.com съотношението е била под 0.85, само в 4.7% от времето през последните 46 години. За сравнение съотношението на двата метала е било между 1 и 1.5, в над половината от разглеждания дългосрочен период от време.

Снимка 427812

Данни: kitco.com

Най-високото съотношение между двата метала е било малко преди президента Никсън, при ниво от 2.5, като то се понижава бързо до 1, след отпадането на златния стандарт. За последните над 46 години (освен сега), съотношението се е понижавало само веднъж под 0.75, по време на втората половина на 1982-ра година, когато възлиза средно на 0.81.

През разглеждания период, от 1971-ва година насам, средната цена на златото е била 518 долара за унция, докато тази на платината - 637 долара за унция. Или съотношението изчислено на база на тези две цени на металите е 1.25.

Серия от фактори, свързани с търсенето и предлагането, до голяма степен, са предопределяли това, платината да се търгува с премия спрямо златото в исторически план. Ето някои от тези фактори:

Платината е много по-малък пазар. Общото световно производство на платина, се изчислява да е в размер на около 5% от това на златото. За периода между 1994-2014 година, са били произведени 3 700 тона платина, спрямо 52 600 тона злато, или около 7%, според данни на USGS.

Платината е предимно индустриален метал. Използва се като проводник в катализатори, електрониката, петролната и химическата индустрия, медицинската техника и мн. др. Индустриалното търсене, съставлява около 60% от общото търсене на платина. Едва 30% от платината се използва в бижутерийния бизнес и 10% е инвестиционното търсене.

Златото е благороден метал, като 90% от него се използва в бижутерийния бизнес и инвестиции. Около 98% от общото световно производство, добито някога, се смята че остава налично и държано в бижута, от централните банки и частни инвеститори.

Платината е податлива до голяма степен и към политически шокове, след като близо 70% от годишното й предлагане идва от страни в Южна Америка.

Разбира се има и някои фактори, които предопределят това платината да е далеч по-евтина от златото в момента. И основният сред тях е - очакванията за спад в търсенето на метала, следствие на спада в продажбите на дизелови автомобили в Европа. Защото сериозна част от потреблението на метала, е свързано с катализаторите, използвани при дизеловите автомобили.

Иначе, поскъпването на долара е друг фактор, който въздейства негативно върху цената на платината и останалите благородни метали.

Търсенето и предлагането на платина в момента

Прогнозите на анализаторите са за превес на предлагането над търсенето на платина с около 400 000 унции през тази година. Това би било понижение от излишъка от 505 000 унции през изминалата година. И въпреки проблемите на автомобилния сектор, търсенето на метала продължава да нараства, водено от промишленото използване и инвестиционните потоци.

Прогнозата за 2019 г. показва значително увеличение на общото търсене на платина, поради силното инвестиционно търсене, което компенсира напълно спада в търсенето от автомобилния сектор и бижутерийния бизнес.

Увеличението на инвестиционното търсене се дължи на ръст в инвестициите на ETF-фондовете, които през първото тримесечие на тази година са се повишили с 690 хил. унции, или най-голямото им тримесечно увеличение в историята.

Търсенето през първото тримесечие значително надвиши предлагането. Резултатът е най-големия тримесечен дефицит при платината от 2014-та година, в размер на 550 хил. унции.

Въпреки, че търсенето на платина от автомобилния сектор продължава да пада през първото тримесечие на годината, понижението на годишна база се забавя. Независими проучвания сочат изключително ниски вредни емисии от новите дизелови автомобили, които покриват завишените стандарти към тях в Европа.

Тримесечното търсене на бижута се понижава за поредна година, основно поради продължаващия спад на търсенето в Китай. Експерти смятат обаче, че с повишаване в цената на златото, потребителите на бижута могат отново да започнат да се връщат към платинени бижута.

Очаква се общото глобално търсене на платина да нарасне с 8% през 2019 г. поради силното увеличение на инвестиционното търсене. В същото време предлагането се прогнозира да се повиши с 4% през тази година.

При прогнозирано увеличение на търсенето повече от предлагането, годишният пазарен баланс за 2019 г. ще се свие рязко до излишък от около 400 000 унции, спрямо прогнозирания преди това излишък от над 600 000 унции.

Платината си има своите поддръжници

Платината може да бъде "белия кон" сред благородните метали, според мениджър на един от най-големите парични фондове в света - Pacific Investment Management Co. (Pimco).

Ник Джонсън, управляващ директор на Pimco и мениджър на портфолио от стоки във фонда, заяви, че предпочита платината пред златото. Използвана в автокатализаторите на дизеловите автомобили и бижутата, платината е най-евтина в сравнение с жълтия метал, след като през изминалата година поевтиня с 14%.

Цената на платината приключи миналата седмица при нива от 793 долара, или съвсем близо до най-ниските й нива за последното десетилетие.

Pimco не са единствените, които смятат, че платината е подценена. Според анализатори от банката ABN Amro Bank NV, платината ще струва средно 938 долара през 2019-та.

Платината също така се търгува с рекордна отстъпка спрямо паладия и са налице някои спекулации, че може да се използва като алтернатива в бензиновите двигатели. Докато PJSC Norilsk Nickel, най-големият минерален производител на паладий в света, твърди, че това е малко вероятно, защото ще отнеме поне две години и ще изисква допълнителна работа и разходи, според Джонсън преминаването към платина при бензиновите автомобили има смисъл "на хартия".

Техническата картина при платината

От техническа гледна точка, платината изглежда, като близо до преломен момент. От една страна, тя е на около 5% от дъното си от 2018-та година при ниво от 755 долара, което може да се използва от инвеститорите за поставяне на относително близък стоп, а от друг рисува нещо като "разширяващ се триъгълник" (с по-високи върхове).

И още нещо благоприятно за бъдещото движение на платината. Както се вижда от графиката по-долу, платината завърши своята шеста поредна седмица на спад. А в исторически план, рядко се виждат периоди на повече от шест седмици спад, като има само няколко случая на седем поредни седмични спадове (обозначени с кръгчета на графиката), следвани от известна корекция.

Снимка 427822

Графика: MT5

Ако посоченото ниво на подкрепа (от 755 долара) остане в сила и видим по-нататъшно развитие на триъгълника, или нов по-висок връх спрямо последния (който бе при ниво от 920 долара), то пред инвеститорите е налице потенциал за сделка със съотношение доходност-риск (със стоп за ограничаване на загубата при 750 долара и за прибиране на печалбата при 920 долара, където е разположена 200-периодната пълзяща средна на седмична графика) в размер на 2.95. А това отговаря на съветите на повечето велики инвеститори да се търсят сделки със съотношение доходност-риск от над 2.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на платина

Време ли е за сребро?

Време ли е за сребро?

Накъде ще тръгне цената на метала