Пазарен показател с безупречна репутация за предсказване на трудности в продължение на 50 години сочи, че САЩ може да е на отстояние от няколко месеца от началото на мечи пазар и рецесия, казва Бари Банистър, ръководител на стратегията за институционален капитал на Stifel.

Според Банистър, оценките на акциите са много високи и е възможно да видим нулева доходност за широкия щатски индекс S&P 500 през следващите пет години. А инвеститорите все по-често започват да гледат към подобни сценарии, особено след обръщането на лихвената крива в САЩ преди няколко седмици.

В писмо към клиентите си Банистър предупреждава, че е възможно да видим сериозен спад на акциите през декември, както и началото на рецесия през май на следващата година. След тези негативни събития, експертът прогнозира "опасен" пазар, в който индексът S&P 500 да носи нулева доходност за инвеститорите за пет години.

Като сигнал за предстояща рецесия, Банистър използва не просто "обърната лихвена крива", а по-прецизния, според него, индикатор: 50-дневната пълзяща средна стойност на спреда между 3-месечните и 10-годишните облигации. Отрицателна стойност на този показател правилно е прогнозирал всяка от рецесиите през последните 50 години - без нито една грешка.

Финансовият експерт, който отдавна има мрачен изглед на пазара, посочва, че тези инверсии на кривата на доходност са последвани доста бързо от спада в печалбите за компаниите от S&P 500.

А обръщането на наблюдаваните от него лихвена крива се случва на 20-ти юни. Прогнозите му за сроковете на пазарните разпродажби и рецесията се основават на исторически средни стойности на случвалото се при предишните спадове.

"Ако настъпи рецесия през май 2020 г., то акциите могат да се понижат през декември 2019 г., на база на стандартното време за настъпване на началото на рецесията", пише Банистър.

Също така, според него, ще видим среден спад от 26% в печалбите на компаниите от широкия индекс S&P 500 и 32% понижение в самия индекс.

Комбинацията от ниски лихви и обратно изкупуване на акции, изтласка оценките на акциите до много високи нива, оставяйки малко място за печалби през следващите години, смята още експертът.

"S&P 500 е в най-горната част на диапазона, предвиден от нашия 10-годишен модел на ценови диапазон", пише той. "S&P 500 е свръхоценен с близо 0% съставна годишна прогнозирана възвръщаемост за петте години между второто тримесечие на 2019 година и второто тримесечие на 2024 година, въз основа на прогнозираните печалби.", пише Банистър.

Експертът не е сам в предупрежденията си за ниска бъдеща възвръщаемост. Инвеститорите трябва да променят очакванията си за доходността, която очакват да им носи един балансиран портфейл, според Лори Хайнел, заместник главен инвестиционен директор в State Street Global Advisors - третият по големина мениджър на активи в света.

Според Хайнел, лихвите могат да останат структурно ниски години напред. И това прави наложително инвеститорите да нулират очакванията си за това как трябва да изглежда възвръщаемостта на пазара.

Инвеститорите на пазара на облигации доведоха до понижение на доходността на краткосрочните облигации, в търсене на убежище, заради геополитическите сътресения.

Отвъд тази обосновка, State Street е на мнение, че лихвените проценти са се доближили до исторически ниски нива, тъй като пазарите се приспособяват към реалността - икономическият растеж да се запази по-нисък дори и при намаляване на опасността от рецесия.

В допълнение, разходите за заеми могат да паднат още по-ниско, ако се засилват опасенията от рецесия. Светът на по-ниски лихвени нива има далеч по-големи последици за класовете активи, отколкото инвеститорите залагат в момента.

Средата на по-ниски ставки също предполага, че балансираните портфейли, съдържащи акции и фиксиран доход, е малко вероятно да доведат до едноцифрената възвръщаемост, която преобладаваше в миналото, според Лори Хайнел.

"Дори когато добавите активно управляваните и неликвидни активи, тази доходност от миналото няма как да бъде постигната, защото в крайна сметка всичко започва от градивния блок на безрисковите активи", каза тя пред Business Insider в наскорошно интервю.

Въпросът за мениджърите на пари, според Хайнел е: как да адаптират клиентите си към нов свят, където възвръщаемостта вероятно ще бъде по-ниска.

Отговорът включва - намиране на най-висококачествените активи, които осигуряват прилична доходност, дори ако балансираният портфейл в крайна сметка дава по-малко от това, с което инвеститорите са свикнали.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на акции, или други финансови инструменти