Със 143 гласа "за", 10 "против" и шест въздържали се парламентът избра Димитър Костов за подуправител на БНБ, ръководещ управление "Банково". Предложението беше на управителя на БНБ Иван Искров. Това е втори мандат на Костов, който и в момента изпълнява тази длъжност.

Иван Искров мотивира предложението си с това, че Костов е добре познат и уважаван професионалист не само в страната, но и от партньорите на БНБ от Европейската система от централни банки, МВФ, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и др.

Димитър Костов е член на Управителния съвет на БНБ и подуправител, ръководител на управление "Банково", от 11 юни 2005 година.