Никой нищо не знае и не би могъл, съобразно опита и познанията за бюджет, дефицит, дълг, да разбере каква е ситуацията. Леко съм разочарована от действията на министър Чобанов. Много странно след дългата тишина на страницата на МФ, се появи съобщение, че бил говорил с представител на оманския фонд, коментира в ефира на България он ер проф. Христина Вучева, заместник министър-председател и министър на финансите (1994-1995).

„Най-малкото е работа на министъра на финансите да го прави в такъв момент. Той няма работа в подобен разговор. Учудвам се на официалното съобщение, той би могъл да си говори с когото иска, би било полезно, но да правите официално съобщение е неуместно.

Работа да говори с този фонд бе на тези, които са задължени по законите - за кредитните институции... това е работа на Централното управление на БНБ, най-вече на квестора. По закон и квесторът може да си говори с акционерите.

Нашите банкови закони са напълно съответстващи на всички европейски регламенти и директиви в ЕС. Последното уточнение на Закона за кредитните институции от началото на 2014 и привежда закона в съответствие с Регламент от 2013. Законодателството е на ниво.

Прав беше г-н Искров, който в словото си по повод честванията за 135г. БНБ отбеляза, че законът позволява надзорът да бъде мултипруденциален, думата е заимствана от самия Регламент. Т.е. очакваше се, че по закон всичко е на ниво.

Ако четете внимателно, ще видите, че когато се стига до надзорни действия, те са много ясно разписани в Закона за кредитните институции. Те предполагат при установяване от надзора някакви смущения, той има и право да поиска увеличение на капитала. Там е мястото и на разговорите с акционерите - да ги покани и да поиска увеличение на капитала.

Самият факт, че нашата централна банка не е подходила по този начин, показва, че е била напълно спокойна по отношение на тази банка. Такава беше и първата информация на Искров", каза още експертът.