Банката на Русия на 23 март след второто си за тази година заседания по парично-кредитната политика намали основната лихвена ставка от 7,5% до 7,25%, се каза в съобщението на централната банка на страната.

Според съвета на директорите на регулатора годишната инфлация остава на устойчиво ниско равнище, като инфлационните очаквания се понижават. В края на февруари и до средата на март показателят отчита 2,2% на годишна база.

По прогнозата на Банката на Русия инфлацията в страната ще бъде в диапазона 3-4% на годишна база в края на 2018 година и близо до 5% през следващата година. От предвиждат, че темповете на ръста на брутния вътрешен продукт ще бъдат 1,5 -2 % през периода 2018 - 2020 година.

В тези условия Банката на Русия ще продължи да понижава основната лихва и ще завърши прехода към неутрална парично-кредитна политика до края на 2018 година.

Днешното решение като цяло съвпада с очакванията на икономистите и анализаторите.

В своето мартенско заявление Банката на Русия за първи път отбелязва рисковете от "търговска война" за световната икономика, използвайки сдържана формулировка:

"Банката на Русия също така следи рисковете от страна на външните условия, отчитайки епизодите на повишена волатилност на световните пазари на фона на нормализирането на парично-кредитната политика в други страни и усилването на неопределеността в сферата на търговската политика."

В съобщението на регулатора се отбелязва, че оценката на Банката на Русия за набора от рискове по отношение на инфлацията не се е изменила съществено, с изключение на рисковете от страна на пазара на труда. Динамиката на повишаването на работната заплата и безработицата създават предпоставки за усилване на проинфлационния натиск.