Хората в Швеция са все по-малко враждебни към идеята да приемат единната европейска валута. Това става ясно от ново проучване на шведската статистическа служба, цитирано от световните агенции.

На този фон шведската крона се търгува близо до историческо дъно.

Шведските гласоподаватели отхвърлиха приемането на еврото на референдум през 2003 година, предимно по носталгични причини и заради самочувствието на поданици на една от най-богатите страни в света, която трябва да разполага със своя собствена валута. Шведската конституция предвижда възможността за провеждането на референдуми по темата.

Швеция е изправена пред икономически сътресения на фона на разклатения имотен пазар

Швеция е изправена пред икономически сътресения на фона на разклатения имотен пазар

Шведските компании за имоти трябва да рефинансират над 40 милиарда долара дълг по облигации с падеж през следващите пет години

В случай обаче, че днес в скандинавската страна има референдум за приемането на еврото, 30% биха гласували положително.

Все още 50,5% продължават да са против изоставянето на кроната, но въпреки това подкрепата за общата едвропейска валута е на най-високото си ниво от началото на европейската дългова криза преди повече от десетилетие.

Непрекъснатото понижаване на стойността на шведската крона направи вносните стоки по-скъпи и макар да повиши печалбата на експортната индустрия, то също така породи опасения, че местните производители, които сега се възползват от слабата крона, няма да имат достатъчно стимули за оптимизиране и повишаване на дългосрочната конкурентоспособност.

Тъй като валутата се приближи до най-слабото си ниво спрямо еврото, това породи безпокойство и в централната банка на страната, която вижда, че усилията ѝ да ограничи инфлацията биват частично осуетявани от по-високите цени на вноса.

Според все по-голяма част от политиците на Швеция днес приемането на еврото е нужно, тъй като то би спомогнало за укрепване на европейското единство, а плаващият обменен курс на кроната така или иначе вече е отворил очите на много шведи за отрицателните последици от отслабващата шведска валута.

Инфлацията в еврозоната вече е на нивото отпреди войната в Украйна

Инфлацията в еврозоната вече е на нивото отпреди войната в Украйна

Цените обаче остават високи