По-късно днес, по време на срещата на ръководството на централната банка на Швеция - Riksbank, се очаква страната да се превърне в първата, която загърбва отрицателните лихвени проценти (ОЛП), предаде Zero Hedge. Пазарните участници са единодушни, че финансовата институция ще повиши лихвата с 25 базисни пункта, до 0%.

Страната въведе отрицателен лихвен процент от -0,1% в началото на 2015 г. В последствие той беше понижаван нееднократно, като при най-ниската си стойност достигна 0,5% през 2016 г. В началото на тази година Riksbank увеличи ОЛП с 25 базисни пункта до настоящата им стойност от -0,25%.

Дали Швеция е добър пример за облагане на парниковите газове?

Дали Швеция е добър пример за облагане на парниковите газове?

Страната се справя само малко по-добре от САЩ, където няма подобен налог, показват изследвания

По време на предишното заседание на ръководното си тяло през октомври, централната банка задържа ОЛП без промяна, "но посочи, че "най-вероятно" тя ще бъде увеличена до 0% през декември", посочва от изданието. По думите на гуверньора на Riksbank Стефан Нилс Магнус Ингвес (на снимката) въвеждането на отрицателни лихви е драстична мярка и следва страната постепенно да я отмени.

Анализът на финансовите пазари, публикуван от Riksbank, също отчита, че отмяната на отрицателните лихвени проценти ще доведе до благоприятни последици за икономиката. Според документа този ход ще подобри работата на форекс пазара и на пазара на инструменти с фиксирана доходност.

Ще пусне ли Швеция 100-годишни облигации на дълговия пазар?

Ще пусне ли Швеция 100-годишни облигации на дълговия пазар?

Страната обмисля подобна възможност, но засега не бърза с окончателното решение

Все пак според някои анализатори някои данни в страната не са достатъчно позитивни. Сред тях е безработицата, която през предходния месец се повиши с 0,8 процентни пункта до 6,8% и индексът на мениджърските поръчки.