Швеция разглежда възможността да пусне облигации с матуритет от 100 години. Засега само се водят проучвания в тази посока и решение все още не е взето. Това е потвърдил Ханс Линдблад, който е ръководител на Swedish National Debt Office.

Този коментар идва след съобщение на базирания в Стокхолм офис, че понастоящем не е възможно издаването на дълг с такъв падеж. В интервю, цитирано от Bloomberg, обаче Линдблад посочва, че това може да се промени.

"Тази тема трябва да бъде разгледана много внимателно, но облигациите с такъв дълъг матуритет все още са в играта. Ще се върнем отново на този въпрос", посочва той.

Ханс Линдблад даде за първи път индикации през август, че ръководното от него ведомство може да предложи такъв дълг след разпространяването и задържането на негативните лихвени проценти.

Към момента дългът на Швеция с най-дълъг матуритет е с падеж 2039 година при доходност от около 0,3%.

Що се отнася до ниските лихви, Линдблад коментира: "От макро гледна точка един от най-важните фактори, поради които сме свидетели на тези спадове в реалните лихви през последните 20 години, е демографският.".