Гърция планира да инвестира около 1 милиард евро през следващите няколко години в реновирането и модернизирането на 44 пристанища. Част от финансирането ще бъде отпускано безвъзмездно и на частни компании за морски транспорт за модернизиране на флота им.

Това е потвърдил гръцкият ресорен министър Янис Плакиотакис, цитиран от Kathimerini.

Програмата на Атина има за цел да подобри връзките между отделните острови, както и между тях и континенталната част на страната, като подобри инфраструктурата на пристанищата.

Средствата по нея ще бъдат осигурени, както от вътрешно финансиране, така и от структурните фондове на Европейския съюз.

Конкретно над 175 милиона евро европейски средства ще бъдат използвани за модернизирането на 33 пристанища на гръцки острови, а още 200 милиона евро ще бъдат осигурени от гръцката държава за същата цел.

370 милиона евро ще бъдат отпуснати на частните компании за морски транспорт за модернизиране на флота им и за подобряване на обслужването на 44 маршрута, свързващи островите в страната.