Широките пари са термин, който включва банкнотите и монетите, които са в обращение, както и т.нар. банкови пари, държани под формата на депозити и други от финансовите институции. В тази група влизат всички финансови инструменти, с които може да се извършват плащания.

Как се подреждат отделните големи икономики в света що се отнася до обема пари, с който разполагат те? От платформата HowMuch разглеждат този въпрос, като използват данни на ЦРУ.

Изчисленията показват, че с най-голям обем широки пари разполага Китай - общо 25 трилиона долара. Иначе казано това е сума с 5 трилиона долара по-голяма от цялата американска икономика.

САЩ, от своя страна, са на второ място по този показател с 14 трилиона долара. Погледнато от друга перспектива обаче в Щатите живеят 327 милиона души, а в Китай - 1,39 милиарда души. Това означава, че на глава от населението обемът пари в американската държава е много по-голям.

Глобалният дълг ще стигне $255 трилиона през 2019-а. Кои държави са най-задлъжнели?

Глобалният дълг ще стигне $255 трилиона през 2019-а. Кои държави са най-задлъжнели?

За шест месеца той се е увеличил със сума, по-голяма от БВП на Япония

На трето място е Япония с обем от 8,9 трилиона долара, следвана от Европа с 8,1 трилиона долара. Що се отнася до отделните държави на Стария континент се падат съответно 3,3 трилиона долара на Германия, 3,1 трилиона долара на Великобритания и 2,3 трилиона долара на Франция.

От страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа Полша е лидер с 374 милиарда долара, докато Чехия е с резултат от 190 милиарда долара. Съседните на България Гърция и Турция са с обем от съответно 157 и 445 милиарда долара.

В Африка ситуацията изглежда доста по-различно, като с най-голям обем пари разполага Египет - 197 милиарда долара. Бразилия пък е единствената страна в Южна Америка, която минава 1 трилион долара.

Снимка 453908