Световният дълг е достигнал нов рекорд през първата половина на 2019 година - над 250 трилиона долара. А най-голямо увеличение има в двата икономически гиганта САЩ и Китай, показва нов доклад, публикуван от International Institute of Finance (IIF).

Според изчисленията в документа дългът се е увеличил със 7,5 трилиона долара през първото шестмесечие на годината. Иначе казано той е нараснал със сума, която е с 2 трилиона долара по-голяма от икономика номер 3 в света - Япония. За 2018 година азиатската страна има брутен вътрешен продукт (БВП), изчисляван на 5 трилиона долара.

Така общият дълг на света достига 250,9 трилиона долара към края на периода, а прогнозата е, че ще стигне 255 трилиона долара до края на 2019 година. От IIF включват в тези изчисления задълженията на публичния, на частния и на финансовия сектор.

"Китай и САЩ са допринесли за над 60% от увеличението. По подобен начин дългът на развиващите се пазари нараства до нов рекорд от 71,4 трилиона долара или 220% от БВП. С малка вероятност за забавяне на темпа на растеж на задълженията до края на тази година общите ще надминат 255 трилиона долара", посочват от IIF в документа.

Как американските щати продължават да затъват във все повече дълг

Как американските щати продължават да затъват във все повече дълг

Макар да има изискване за балансиране на бюджета, те прибягват до различни счетоводни хитрини

Нарастващият дълг е едно от най-големите притеснения за инвеститорите, а настоящата ситуация на ниски лихви прави заемането на още средства по-лесно.

"С намаляване на възможностите за по-нататъшно свиване на лихвите, за държавите с високи нива на държавния дълг, като Италия и Ливан, както и тези, при които той расте бързо - Аржентина, Бразилия, Южна Африка и Гърция, може да се окаже по-трудно да използват допълнителни фискални стимули", се казва още в доклада.

Експертите прогнозират още, че общо държавните задължения ще се "изкачат" до 70 трилиона долара през тази година. В документа се поставя акцент върху активността на дълговия пазар, която оказва ефект върху нарастващото задлъжняване. Неговата обща стойност нараства от 87 трилиона долара през 2009 година до над 115 трилиона долара към средата на настоящата.

Държавният дълг на Естония спадна до 8% от БВП

Държавният дълг на Естония спадна до 8% от БВП

Fitch потвърди кредитния рейтинг на балтийската държава на ниво AA-

Държавният дълт - от 20 до $69 трилиона за две десетилетия

През миналата седмица Международният валутен фонд (МВФ) излезе с актуални изчисления, според които общият дълг на правителствата и на нефинансовия сектор в света е достигнал 188 трилиона долара или около 230% от глобалния БВП.

От тази сума 69,3 трилиона долара е държавният дълг. Погледнато от друг ъгъл може да се каже, че за последните две десетилетия показателят е възлизал на около 20 трилиона долара. Също така днес общият държавен дълг възлиза на 82% от БВП или достига най-високото ниво в историята.

Световният дълг достигна $188 трилиона

Световният дълг достигна $188 трилиона

Задлъжнялостта е 230 процента от размера на икономиката на света

В инфографика на онлайн платформата Visual Capitalist може да бъде видяно каква част от общите задължения се падат на отделните държави.

По регион на първо място са Азия и Тикоокеания, където общите задължения на правителствата достигат 79,8% от общия БВП и 34,8% от световния дълг. На второ място е Северна Америка, която е единственият регион с дълг, надхвърлящ размера на икономиката - 100,4% от БВП. Делът му към световния дълг е в размер на 34,2%. На трето място е Европа със 74,3% дълг към БВП и 23,4% от глобалния.

За данните по отделни държави от Visual Capitalists са използвали изчисленията на МВФ към края на 2018 година. Според тях с най-голям дял от световния дълг са Щатите - 31% от него и 104,3% от БВП на страната до 21,465 трилиона долара.

След тях по "принос" към глобалния държавен дълг се нареждат съответно Япония и Китай с дял от 17% и 9,8%, както и с обща стойност от 11,788 трилиона долара и 6,764 трилиона долара. Европейските държави с най-голям дял към световния дълг са Италия, Франция, Великобритания и Германия със съответно 4%, 3,9%, 3,5% и 3,5%.

Снимка 452983

Източник: Visual Capitalist