Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг по задълженията на Естония в чуждестранна и местна валута на ниво "AA-". Прогнозите за кредитния рейтинг на страната рейтинг са "стабилни", се казва в прессъобщението на агенцията.

Оценките на Естония отразяват нейните ясни политики, подкрепяни от силните икономически институции и членството в ЕС и еврозоната, както и много ниско ниво на дълга и нетна позиция външен кредитор. Тези силни страни балансират по-ниския доход на глава от населението и по-високата волатилност на растежа в сравнение с аналогични страни, както и малкия размер и отвореност на икономиката, което я излага на външни шокове, отбелязват анализаторите.

Естония е една от трите държави с най-ниска тежест на държавния дълг сред страните оценявани от агенция Fitch.

Държавният дълг падна до около 8,1% от БВП през първото тримесечие на тази година и се очаква да се намали до 7,5% в края на 2020 г. поради "предпазливата фискална политика". Агенцията прогнозира общ дефицит на държавния бюджет от 0,3% през 2019 г. (0,6% през 2018 г.) и средно 0,2% от БВП през периода 2020-2021 година.

Как Естония стана най-успешната източноевропейска икономика?

Тайните на малката източноевропейска страна, която увеличи 6 пъти икономиката си

Промяната за последните 2 десетилетия е впечатляваща

Fitch изчислява, че растежът на реалния БВП в страната ще се забави до 3,2% през 2019 г. (4,8% през 2018 г.) и ще се стабилизира на около 2,2% през следващите две години. Инфлацията тази година ще бъде 2,4%, а забавянето на икономиката ще доведе до нейното намаляване до 2% до 2021 година.

Според оценката на Fitch, по-нататъшното подобряване на структурните икономически показатели ще допринесе за повишаване на рейтинга, а икономическите или финансовите шокове могат да повлияят за неговия спад.