Обемът на първичните публични предлагания (IPO) в Австралия през 2023 г. е спаднал с 21% до 847 милиона австралийски долара (557 милиона долара), според доклад на HLB Mann Judd.

Миналата година има общо само 32 броя IPO-та, най-малкият брой от почти 20 години. Спрямо 2022 г. броят им е намалял с 63%, а спрямо 2021 г. - с 83%.

Освен намаляването на размера и броя на IPO-та, ценните книжа на новите публични компании също не се представиха добре. В документа на HLB Mann Judd се казва, че цените на акциите на новите листнати компании са се понижили средно с 10% към края на 2023 г., в сравнение с цените им при тяхното IPO.

Каква рекордна многомилиардна сума натрупа Фондът за национално благосъстояние на Австралия

Каква рекордна многомилиардна сума натрупа Фондът за национално благосъстояние на Австралия

В какви книжа инвестира фондът?

"Това представлява значителен спад спрямо предходната година, към края на която бяха отчетени загуби от 2%", се казва в доклада на компаниято. При това, за 2024 г. не изглежда нещата да се развият по-добре, смятат много от финансовите експерти.

"Компаниите, които обмислят възмогността за листване, остават встрани, отчитайки, че инфлацията е все още висока и има несигурност относно това, кога основните лихви ще тръгнат надолу", коментира Маркус Ом, партньор в HLB Mann Judd. По думите му, "кам момента никой не бърза с листване, тъй като няма гаранции за успех".

По данни към 16 януари, на Австралийската борса има само пет заявени листвания, четири от които са на компании, свързани с добив на полезни изкопаеми и геоложки проучвания. Най-високата заявена сума на предстоящине IPO е само 10 милиона долара.

Най-богатата жена в Австралия увеличи двойно дела си в производител на литий

Най-богатата жена в Австралия увеличи двойно дела си в производител на литий

Състоянието на Джина Райнхарт се оценява на $18,7 милиарда, основно активи в минната индустрия