Активите на Фонда за национално благосъстояние на Австралия (Future Fund) през 2023 г. нараснаха с 8% и достигнаха рекорд, след като международните финансови пазари се повишиха в края на годината. Това стана на фона на надеждата, че големите централни банки в света ще започнат да намаляват основните лихви.

Обемът на активите на държавния фонд в края на 2023 г. възлиза на 211,85 милиарда австралийски долара (139,2 милиарда долара), като увеличението за годината е с 15,6 милиарда долара, според финансовите отчети.

Предишният максимум на активите от 203,6 милиарда долара, беше регистриран в края на 2021 година, припомня Интерфакс.

Австралия възнамерява да печели по близо $1 млрд. годишно от водород

Австралия възнамерява да печели по близо $1 млрд. годишно от водород

Като цяло страната ще вложи милиарди долари в тази промишленост в следващите години

По-конкретно, инвестициите в акции на австралийски компании представляват 9,6% от общите инвестиции на Future Fund, в компании от други развити страни инвестициите са 17,8%, в развиващи се страни - 6,3%.

Недвижимите имоти заемат 6,4% от инвестициите на Future Fund, паричните средства - 9%, инвестициите в инфраструктура и поземлени участъци - 9,7%.

Увеличението на активите с 8% на Фонда за миналата година, беше малко под целта му от 8,4%. От друга страна, за последните 10 години, средното нарастване за година е 8,2% годишно, т.е. над целта от 6,9% годишно увеличение на активите.

Ръководителят на Попечителския съвет на Фонда Питър Костело коментира, че инфлацията в Австралия остава висока, тъй като силният пазар на труда, растящите заплати и разходите за енергоносители продължават да способстват за повишаване на цените. Мандатът на Костело като ръководител на Съвета изтича на 3 февруари.

Австралия отхвърли предложения от ЕС договор за свободна търговия

Австралия отхвърли предложения от ЕС договор за свободна търговия

Фермерски групи оказваха натиск върху правителството да не подписва "неизгодната сделка"