Поредното събитие посветено на подготовката на България за влизане в Еврозоната не донесе нищо ново като информация. Този път то бе организирано от Американската търговска палата в България и както можеше да се очаква бе на много високо ниво като участници.

Управителят на БНБ Димитър Радев, заместник министърът на финансите Методи Методиев и изпълнителните директори на Американските търговски камари в Хърватска Андреа Доко Желюшич и в Гърция - Елиас Спиртуниас запознаха участниците в събитието с предизвикателствата пред бизнеса при влизането в Еврозоната.

Поне в публичната му част (тази която бе открита за журналисти) обаче не се чу нищо ново от казаното през изминалата половин година по темата.

Иван Михайлов главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България заяви, че това събитие се прави, за да излъчи очакванията и посланията на евро-атлантически ориентирания бизнес към политическата власт в България.

"Ние искаме много ясно да покажем очакванията на нашите членове, че по-нататъшната интеграция на България минава през Еврозоната и през Шенген. Ползите за България от участието й в трансатлантическата икономика са големи и безспорни. Те обаче могат да се задълбочат и разширят от участието на страната в Еврозоната и в Шенген", каза Иван Михайлов.

Пеканов: Далеч сме още от покриването на критериите за влизане в еврозоната

Пеканов: Далеч сме още от покриването на критериите за влизане в еврозоната

Инфлацията трябва да спадне още много, за да покрием изискванията

Методи Методиев за пореден път изброи какво предстои за гражданите и за фирмите при въвеждането на еврото у нас и как това би трябвало да се случи.

"Сметките ще бъдат автоматично превалутирани от левове в евро, данъците, осигурителни вноски и таксите веднага ще започнат да се плащат в евро, месец след въвеждане на еврото стоки и услуги ще могат да се плащат и в левове и в евро, след което само в евро, до една година след дата за въвеждане на еврото цените ще бъдат обозначавани и в лева и в евро.

И всичко това ще става по сегашния курс по който лева е фиксиран към еврото 1.95583 лв. за 1 евро . Тези изисквания ще залегнат в специален закон за въвеждане на еврото. Ще бъдат приети необходимите нормативни промени за регулиране на счетоводното приключване и издаването на съответните данъчни и счетоводни документи в съответната валута.

А изпълнението им ще се контролира от БНБ, КФН и всички държавни институции", каза Методиев. Той припомни, че няколко закона, които са били сред условията да бъдем приети в Еврозоната по една или друга причина не са били приети от предишното народно събрание и се надява, че при новия Парламент този въпрос ще бъде изчистен

"Критерият за инфлацията, който е много важен за приемането ни, не се изпълнява, но ние се надаваме, че през следващите месеци и заради мерките предложени от сегашното правителство тя да започне да спада", заяви Методиев. Според него данъчните мерки заявени от сегашния кабинет могат да доведат до затягане на фискалната политика, до намаляване на дефицита и от там и на инфлацията.

Управителят на БНБ Димитър Радев заяви, че Централната ни банка води последователна подготовка за приемане на еврото. Според него позицията в която се намираме е уникална, защото сме единствената държава, която е в Банковия съюз, но не е в Еврозоната. Освен това заедно с Дания сме единствените страни чиито валути са част от Европейския валутен механизъм.

"Най-важните условия за влизане в Еврозоната е да изпълним критериите за конвергенция. За момента ние изпълняваме критериите за публичните финанси, дългосрочните лихвени проценти и валутната стабилност. При това някой от тях изпълняваме със значителен положителен марж. Например нашето съотношение на дълга към БВП е второто най-ниско в ЕС.

Валутния ни курс е непоклатим и той е с най-високото в исторически план покритие. Проблемът е с високата инфлацията, за която има както външни така и вътрешни причини", каза Радев. Според него въпрос на политическа воля е Народното събрание да приеме нужните закони от които зависи влизането ни в Еврозоната. Той подчерта, че БНБ и търговските банки през настоящата година ще бъдат готови в много висока степен за въвеждане на еврото.

"За успешното приключване на процеса по влизането ни в Еврозоната обаче трябва да има много високо ниво на политическа и фискална консолидация.

Политическа консолидация означава работещ Парламент и редовно правителство с ясно дефинирани и последователно изпълнявани приоритети. Фискалната консолидация означава дисциплиниран бюджет, не само в краткосрочен, но и в средносрочен и в дългосрочен план.

В краткосрочен тя е важна, защото фискалната дисциплина е основния инструмент за овладяване на инфлацията, която е единствения критерий за Еврозоната, който не изпълняваме.

Тази консолидация е важна, за да избегнем макроикономическите дисбаланси, които само преди няколко години съществуваха.

Средносрочния и дългосрочния аспект на фискалната консолидация са свързани с реформите, които трябва да осъществим в социалната, здравната, образователната сфера и по отношение на пазара на труда", коментира управителят на БНБ.

Валдис Домбровскис: България може да влезе в еврозоната от 1 януари 2025 година

Валдис Домбровскис: България може да влезе в еврозоната от 1 януари 2025 година

Основната причина за отлагането е инфлацията