През последните две години лихвите по депозитите на банковия пазар в България вървят стабилно надолу, като през 2016 година те за първи път паднаха под 1%. Октомври месец донесе нов рекорд в тази посока като за първи път у нас беше отчетена отрицателна доходност при влоговете.

Последните данни на Българската народна банка (БНБ) показват, че лихвата по корпоративните депозити в евро е паднала до минус 0,02% при равнище от 0,05% за предходния месец и такова от 0,39% за същия период на предходната година.

По този начин за първи път компаниите няма да получават доходност от депозитите си в банките, а обратното - ще плащат на финансовите институции, за да съхраняват парите им.

Все пак лихвите по влоговете в лева остават на положителна територия макар на рекордно ниско равнище от 0,09 на сто при 0,10 на сто за предходния месец и 0,18 на сто за октомври 2017 година.

Според данните на БНБ за разглеждания период при домакинствата доходността продължава да спада при депозитите в лева, но се повишава слабо при тези в евро.

В първия случай тя е на ниво от 0,17% за октомври 2018 година при 0,18% за същия месец на предходната година. При влоговете в евро има покачване до 0,21 на сто през октомври при 0,18 на сто за септември месец тази година.

Към края на десетия месец от годината общо депозитите на неправителствения сектор у нас възлизат на 77,058 милиарда лева или се равняват на 74,6% от брутния вътрешен продукт (БВП). Те се увеличават с 8,4% на годишна база.

Въпреки рекордно ниската доходност влоговете на бизнеса растат с 12,1% на годишна база до 24,149 милиарда лева в края на октомври. Депозитите на домакинствата също нарастват до 50,102 милиарда лева, като те са със 7,5% повече в сравнение със същия период на 2017 година.