През следващите десетилетия светът ще се запознае със супер изкуствения интелект. Роботите ще се развиват все повече и след 30 години ще достигнат непостижимия за хората коефициент на интелигентност от 10 000 пункта.

"След около 30 години изкуственият интелект ще има IQ от 10 000. За сравнение средният човешки коефициент на интелигентност е 100, а гениите имат 200", обясни изпълнителният директор на SoftBank Масайоши Сон.

Идеята за обучаващи се машини, които стават по-умни от човешкия мозък, е позната като "сингулярност". Техническата общност често обсъжда кога точно това ще се случи това.

Снимка 320035

Източник: iStock

"Сингулярност" е концепцията, че човешкият мозък ще бъде преодолян, това е повратната точка, пресечната точка, в която изкуственият интелект, компютърната интелигентност надминават човешкия мозък. Това със сигурност ще се случи през този век и (по темата) няма място нито за дебат, нито за съмнение", обясни Сон.

Той заяви, че очаква сингулярността да стане факт през следващите 30 години. Очакванията му са изкуственият интелект да промени драматично всяка индустрия.

Хуманоидните роботи като Пепър на Softbank могат да възприемат човешките емоции и впечатляват повечето от нас. В бъдеще неговите възможности ще изглеждат крайно скромни.

Снимка 301454

"След 30 години, те ще се учат сами от себе си и може би ще се смеят на нас. Днес те изглеждат сладки, те ще си останат такива, но ще бъдат супер умни", прогнозира Сон.

В момента роботите са по-умни от хората в някои области. "Но след 30 години в повечето от областите те ще бъдат много по-умни от нас. Ще бъдат милиони пъти по-умни, отколкото са днес", посочи японският бизнесмен.

"Ние хората създадохме инструменти, с предварителното условие, че човечеството винаги е било по-умно от инструмента, който сме измислили, за да го контролираме", казва той.

Снимка 320052

Източник: chillout point

"Това е първият път, в който инструментът става по-умен от нас", предсказа Сон.

Единствената област, в която хората винаги ще превъзхождат роботите, е въображението. "Ако трябва да си представите бъдещето, след 10 или 30 години, някои хора ще имат по-добро въображение от тях (роботите). Така че това не е краят", посочва той.

"Силата на мозъка няма граници. Въображението, което можем да имаме, няма граници. Така че трябва да подобрим въображението и чувствата ни, жизнените ни инстинкти", съветва ръководителят на Softbank.