Делът на пушачите в световен мащаб намалява, но техният брой се увеличава. Обърка ли ви това изречение? Казано с по-прости думи, все повече хора отказват цигарите, но тъй като населението нараства, общият брой на пушачите не се променя особено. Даже напротив, към 2019 година 1 милиард души по света пушат и се очаква през 2025 година броят им да нарасне до 1.1 милиарда.

Тази тенденция показва, че въпреки превенцията и все по-сериозните ограничения върху употребата на тютюневи изделия, тютюнопушенето остава неизменна част от ежедневието на хората - поне в близкото бъдеще, а с него и последствията, до които води.

Данните на Световната здравна организация показват, че броят на смъртните случаи в следствие на тютюнопушене се увеличават - от близо 5 милиона през 1990 година до над 6.35 милиона през 2016-а. Също така има ръст и на броя на смъртните случаи заради пасивно пушене - 883 хиляди души спрямо 848 хиляди преди десет години.

Брой на смъртните случаи в света в следствие на активно пушене

Снимка 383278

На този фон тютюневата индустрия излиза с алтернатива, която хем да не лиши пушачите от навика им, хем да го направи по-малко вреден.

Става дума за т.нар. "бездимни изделия", които се продават в България от около година под марката IQOS. Компанията "Филип Морис Интернешънъл", която ги разработва, вижда в тях алтернатива за хората, които не искат да се откажат от пушенето, но искат да намалят риска за здравето си.

Възможно ли е пушене с по-малък рист за здравето?

Според д-р Жизел Бейкър, директор по научните въпроси към "Филип Морис Интернешънъл", - да. Тя го обяснява с една дума: горене. "Основният проблем при тютюнопушенето е горенето, а не никотинът", казва тя. "Според редица експерти и независими проучвания, макар че никотинът води до пристрастяване и не е безрисков, той не е основен причинител на заболяванията, свързани с пушенето".

Горенето е химичен процес, който се получава на върха на димящата цигара, където температурата е над 800 градуса. При него се отделят над 6000 вредни и потенциално вредни вещества, 100 от които са доказано канцерогенни. Бездимните изделия успяват да спрат процеса, като не позволяват на тютюна да достигне фаза на горене.

д-р Жизел Бейкър, директор по научните въпроси към "Филип Морис Интернешънъл"

Източник: PMI

д-р Жизел Бейкър, директор по научните въпроси към "Филип Морис Интернешънъл"

Това става чрез нова технология, при която тютюнът се нагрява чрез пластинка, която се самоизключва при достигане на определена температура. Така аерозолът (или парата), който се отделя при пушене, съдържа до 95% по-малко вредни и потенциално вредни вещества спрямо стандартна цигара. По думите на д-р Бейкър изследвания с мишки показват, че преминаването на бездимни продукти като IQOS води до съпоставими резултати като тези, наблюдавани при отказ от пушене.

Според експерта да има един бездимен продукт успех, трябва да отговаря на два критерия - да има научно доказан намален риск и да удовлетворява изискванията на пушачите. Второто не би било възможно без осигуряването на достатъчно количество никотин. Ето защо IQOS дава на пушачите никотина, от който имат нужда, за да не му се налага повече да посяга към конвенционалните цигари.

По информация на "Филип Морис" в световен мащаб вече 5.5 милиона души използват бездимния продукт. Най-разпространен е той в Япония, където е отбелязан спад в продажбите на цигари през 2017 година от 18,4% при непроменен брой пушачи. Това число отговаря до голяма степен и на японците, решили да преминат на бездимни изделия.