В началото на 19 век работниците в тексилната индустрия във Великобритания са засегнати от въвеждането на машини в производството. Резултатът от това е социалното движение на т.нар. Лудити, които протестират, като унищожават тъкачните станове, "откраднали" хляба им.

Днес темата за автоматизацията е много по-актуална на фона на опасенията, че изкуственият интелект и роботите ще "унищожат" голяма част от нискоквалифицирания труд. Въпреки че този риск е реален за по-малките населени места, където работещите са по-скоро в тази категория, то за заетите в градовете опасността далеч не е толкова значителна.

Според изследването Cities Outlook 2018, проведено във Великобритания, рискът за работните места в градовете е не по-голям, отколкото е бил век по-рано. В документа се разглежда как технологиите ще повлияят на пазара на труда на Острова до 2030 година и как техният ефект може да се сравни с този в началото на 20 век.

Експертите оценяват, че автоматизацията ще постави под риск заетите в определени сектори, но също така ще създаде нови работни места от своя страна.

Същото се е случило и в началото на миналия век, когато рязко намалява броя на домашните прислужници и перачките заради появата на пералните машини и прахосмукачките. Така до 1951 година е отчетен спад от няколко десетки процентни пункта.

В същото време от доклада става ясно, че около 3,6 милиона работни места ще бъдат застрашени до 2030 година, като над 50% от съкратените служители ще бъдат в едва пет направления - продавачи, служители в администрацията, монтажисти, машиностроители и заетите с обслужване на клиенти.

От друга страна обаче очакванията са да бъдат създадени напълно нови професии, свързани именно с развитието на технологиите. За новите работни места обаче ще трябват висококвлифицирани служители.