Учени от Швейцария и Германия са разработили технологията и са сглобили пилотна инсталация на слънчева енергия за производство на гориво от въздуха. Експерименталната система, монтирана на покрива на института в Цюрих, произвежда екологично въглеводородно гориво, което може да се използва от кораби и самолети. Статията за научната разработка е публикувана в сп. Nature, пише РИА Новости.

Изследователи под ръководството на Алдо Щайнфелд от Швейцарското висше техническо училище в Цюрих, създадоха система, която се състои от три основни модула: директно улавяне на въздух, слънчева редокс инсталация и устройство за преобразуване на газ в течност.

Инсталацията превръща водата и въглеродния диоксид, извлечени от въздуха в смес, която по-нататък се преработва в течни въглеводороди като керосин или метанол. Това синтетично гориво е въглеродно неутрално, тъй като при горенето му се отделя точно толкова въглероден диоксид, колкото е бил извлечено от въздуха за неговото производство.

Експерименталната система работи стабилно при голямо разнообразие от метеорологични условия. Схемата е много проста и според създателите й, новата технология може да се превърне в прототип на пълноценен индустриален процес.

Проблемът е, че в началните етапи, предвид високите инвестиционни разходи, такова гориво ще бъде по-скъпо от керосина, който цели да замени в бъдеще. Създателите на технологията обаче се надяват, че този проблем може бъде решен. А при широко използване на новото гориво в бъдеще, цената на производството му ще намалее.