Японските компании Marubeni и Hamada основаха Rexia Corporation, която ще предоставя услуги за повторно използване и рециклиране на слънчеви панели, се казва в съвместното им прессъобщение.

В Япония, страна, предразположена към чести природни бедствия, няколко хиляди тона отпадъци се изхвърлят всяка година в резултат на повреда на слънчеви електроцентрали, се казва в съобщението. Освен това, откакто в страната беше въведена схемата Feed-in Tariff (FIT), която стимулира производството на енергия от възобновяеми източници чрез изкупуването й на гарантирана цена над пазарната, търсенето в соларния сегмент расте бързо.

В същото време общият инсталиран капацитет се очаква да се увеличи от около 69 GW към декември 2022 г. до около 120 GW до 2030 г. "Защото животът на слънчевия панели приблизително 25-30 години, очакваното масово рециклиране на използвани слънчеви панели в средата на 2030 г. се превръща в признат проблем", се подчертава в меморандума. Така се прогнозира, че до средата на 2030 г. около 800 хиляди тона слънчеви панели ще бъдат изхвърляни годишно.

Rexia ще насърчава събирането и рециклирането на нерециклируеми слънчеви панели чрез разделяне на материалите в различни ресурси. Компанията също така ще закупи рециклируеми панели, които след това ще продаде по гаранционна схема за продукти, предоставяща застраховка за отговорност за дефекти.

От 2012 г. Япония има система, според която правителството е задължено да купува електроенергия, генерирана от възобновяеми енергийни източници, от енергийни компании на фиксирана цена.