В редица държави вече са разработени и действат схеми за насърчаване на екологичните леки автомобили и товарни превозни средства. Но засега транспортният пазар изобщо не стимулира собствениците на кораби, които да инвестират в по-енергийно ефективни плавателни съдове.

Това сочи публикувано неотдавна ново изследване, проведено от еко-организацията Carbon War Rooms в сътрудничество с Института по енергетика при University College в Лондон. То призовава индустрията към по-силно насърчаване на инвестициите в зелени технологии и в корабоплаването, пише GreenTech.bg.

Изследването е установило, че енергийно-ефективните кораби осигуряват значителни икономии на гориво, но липсват стимули за подобни инвестиции от страна на собствениците на корабите. По същество в момента енергийно ефективните кораби пестят средства само на платеца на горивото, който в крайна сметка е товародателят, или компанията арендувала транспортното средство. Няма ползи обаче за тези, които инвестират в плавателните съдове и ги притежават.

Един плавателен съд с енергиен рейтинг „B” може да спести до 1,5 милиона долара на година в сравнение с аналогичен кораб с рейтинг „“F”. според изследването. За притежателя му обаче няма нещо, което да го стимулира да предпочете новия, по-екологичен кораб, например премиум цена за чартърните курсове, казват изследователите.