Високата цена на Интернет за африканците се повиши още повече през последната година. Жителите на континента плащат най-много за услугата спрямо средния месечен доход, става ясно от изследване на Алианса за достъпен интернет(A4AI), цитирано от Quartz. То показва, че средната цена за GB се е увеличила в Африка, докато на други места се е понижила.

Това е първата промяна в ценовите тенденции, след като A4AI започна да измерва цените преди 4 години. Често срещаната цена от $35 за GB в континента затруднява достъпа на много африканци до мрежата. Разходите са прекалено високи за стандарта на живот там.

Въпреки това дори фактът, че африканците имат възможност да ползват Интернет, говори за иновацията и прогреса на континента през последните години. Необходимо е бариерите да се свалят още, за да може повече хора да се възползват от мрежата.

В световен мащаб от 100-те държави, разгледани в доклада, едва в 30 цените за широколентова връзка са съобразени със средния доход. Това означава, че 1GB данни струва не повече от 2% от средния доход. В Африка хората трябва да платят значително по-висока цена. В 16 държави от континента 1GB Интернет струва повече от 10% от средния месечен доход.

Високите цени обаче не са единствения проблем на африканците. На много места мрежата е ограничавана или забранявана. Доклад на международната организация ICT Policy за Източна и Южна Африка сочи, че забраните се прилагат в държави с авторитарно управление. Всъщност от 22 африкански държави, които са прекъснали достъпа до Интернет за последните пет години, 77% са с диктаторски режими, а 23% са частични демокрации.