Новите технологии превземат все по-бързо света и от 7,5 милиарда души на Земята повече от 5 милиарда имат достъп до мобилен телефон, а от тази сметка 3,3 милиарда души имат абонамент за мобилен интернет.

Все пак значителна част от населението в света остава "изключено" от мобилните и дигиталните мрежи поради неочаквана причина - липсата на лични документи.

Във всички държави, за да имаш собствена SIM трябва да докажеш самоличността си. И това не е особен проблем за повечето от нас, за които актът за раждане, паспортът и шофьорската книжка са норма.

Според данни на Световната банка обаче над 1 милиард души в света не могат да докажат официално самоличността си.

От всички тези хора без лична карта почти всички или 941 милиона живеят в държави, в които SIM карта се издава само срещу личен документ. Именно заради това те нямат достъп до мобилни услуги.

Също така 901 милиона души от тях живеят в страни с нисък среден доход, а около половината - 494 милиона души, са граждани на страни в Субсахарска Африка.

От сайта Quartz посочват още, че данни на GSMA сочат, че в 147 страни от мобилните потребители се изискват документи за самоличност, за да получат SIM карта на свое име. И тук идва следващия въпрос - как останалата част от световното население ще има достъп до такива услуги, ако няма документи.

Отговор е трудно да бъде даден, но е сигурно това, че тези 1 милиард души са изправени пред висок риск от социално и финансово изключване освен от такова в областта на технологиите и цифровизацията.