Същностната промяна изисква истинска корекция на начина ни на мислене и тепърва предстои да разберем дали последните няколко месеца са успели да променят светогледа ни, каза Джейсън Кинг, изпълнителен директор на Теленор България в интервю, публикувано днес.

Внезапната промяна през 2020 година, несъмнено се оказва предизвикателна и за телекомуникационния бранш. Джейсън Кинг разказва, че за Теленор, като компания, извънредното положение се оказва тест, не само за хората и притеснението им какво ги очаква в бъдеще, но и за бизнеса - това да се премине бързо и естествено към нов начин на работа и да се адаптират към новия модел на мислене.

"Гордея се с начина, по който екипът ни се справи, тъй като останахме стабилни в осигуряването на критична за бизнеса и обществото свързаност и устойчивост, в улесняване организацията на работа от вкъщи, поддържане на връзка между хората и информираността и всичко това благодарение на нашата устойчива и надеждна мрежа по време на наложената социална изолация", коментира той.

Според проучване проведено от Теленор, хората поставят телекомуникационните услуги в първите топ 3 най-важни стоки и услуги - наред с храните, лекарствата и хигиенните продукти, и само малка част са склонни да обмислят намаляване на разходите за телекомуникации, ако ситуацията се влоши. Благодарение на технологиите, бизнеса успя да се задържи на повърхността в тази трудна за всички ситуация, а хората имаха възможност да останат в контакт с близките си.

"Голямата изненада се оказва, че вместо огромен скок в потреблението на данни, потребителите предпочитат да правят повече обаждания. Това, което се оказва важно за тях е да чуят гласовете на близките си, тъй като не можеха да се срещнат, и така обемът на гласовите повиквания нарасна експоненциално на всички пазари - обратното на всички прогнози", коментира изпълнителният директор на Теленор.

Той заяви, че надеждността на мрежата е основен фокус, който и в бъдеще ще се запази, заедно с подобряването на клиентското изживяване и предоставянето на достъпни мрежови услуги. Самообслужването като услуга започва да набира все по-голяма популярност, а опазването на личните данни и поверителността, когато правителствата и организациите все по-често ще използват данни за проследяване и ограничаване разпространението на коронавируса, превръщайки поверителността им във все по-актуална тема.

Растежът винаги е бил от ключово значение за телекома и това няма да се промени, казва Джейсън Кинг. Теленор се съсредоточава върху съществуващата клиентска база, предлагането на нови услуги и нещо ново за телекома, каквото е навлизането в предлагане на съдържание. Амбициите на Теленор са да осигуряват свързаност независимо дали фиксирано, или безжично, доставяйки съдържание или други услуги, от които хората наистина се нуждаят.

Индустрията на нашия пазар тепърва започва да набира скорост, а само преди пет години резултатите ѝ са били в отрицателни граници. За да се посрещнат очакванията на акционерите, телеком бизнеса има нужда да оперира още по-ефективно, да създава нови, по-интелигентни продукти и услуги и да продължи да бъде движен от нуждите на бизнесите и потребителите.

Работим в редица вертикално-свързани пазари - например обработка на големи масиви от данни и IoT (Интернет на нещата), fleet мениджмънт, интелигентно измерване и др., каза Джейсън Кинг. И допълни, че в сектора на телекомуникациите операторите трябва да се съсредоточат върху надеждността на мрежата, да разгледат възможностите за повече автоматизация както на процесите, насочени към процесите на интеракция с потребителите, така и на вътрешните процеси, следейки за тяхната ефективност, като и да инвестират по интелигентен начин.

Нещо, което няколко пъти беше акцент в думите на г-н Кинг, бе фактът, че България има огромен потенциал, макар пазарът да не е голям. Според него природните дадености на страната, както и геополитическото положение на България са предпоставки за това инвестициите тук да растат, човешкият капитал да се развива и дори да успеем да привлечем обратно много от специалистите, напуснали страната.