Уорън Бъфет е смятан за един от най-добрите инвеститори в цял свят. 88-годишният американец управлява активи за близо 80 милиарда долара и е доказал уменията си в инвестиционната практика.

Да, но както всеки знае, безгрешен човек няма, още повече инвеститор. Компанията Kraft Heinz, в която той притежава 26.7-процентен дял, продължава да губи сериозно пари.

Последният повод за срив беше отчет за шестмесечието, в който се виждат отписвания за 1.22 милиарда долара. Финансовият резултат потопи значително цената на акциите на компанията, с което и борсовата й капитализация.

Любимата компания на Бъфет произвежда шоколад и носи възвръщаемост от  8000%

Любимата компания на Бъфет произвежда шоколад и носи възвръщаемост от 8000%

Той купува компанията през 1972 година

Към момента книжата се търгуват за близо 32 долара, което прави около 32 милиарда долара пазарна стойност за компанията. Преди точно година стойностите са били двойни - както на акциите, така и на капитализацията.

В резултат на това дела на Бъфет вече се остойностява на близо 8.6 милиарда долара при 13.5 милиарда в края на юни преди публикуването на отчета и новия спад. Според експерти това няма да е краят, като акционерите на Kraft Heinz ще трябва да се приготвят за още загуби.