Втора голяма българска IT фирма стъпва на борсата. След като това стори „Сирма груп”, скоро и „Алтерко” ще бъде листната на БФБ – София.

Комисията за финансов надзор е потвърдила проспекта на разработчика на софтуер за телекоми и умни контролери в края на миналата седмица. Инвестиционният посредник на емисията е „Карол”.

Първичното публично предлагане ще се проведе в средата на септември 2016 г., като все още не са уточнени конкретни данни. Таванът на търсената от компанията сума е 3.3 милиона лева, а минималната очаквана от "Алтерко" е 825 хиляди лева.

Предмет на предлагането ще бъдат 1 500 000 броя акции с номинал 1 лв., с които ще бъде увеличен капиталът на дружеството от сегашните 13.5 милиона лева на 15 милиона, ако бъдат записани всички книжа. Емисионната стойност ще е в интервала 1.10 лв. – 2.20 лв., съобщиха от дружеството.

"Алтерко" е холдингова компания, в чиято група влизат различни технологични дружества. Тя е и един от българските участници на големите международни изложения Consumers Electronics Show (CES) в Лас Вегас и Световния мобилен конгрес (MWC). Основната й дейност е в сферата на мобилните технологии и услуги.