14 милиона евро ще инвестира "Балкан Агрикалчарал" в складова и производствена база в Тракия икономическа зона /ТИЗ/ в землището на село Калековец. Това съобщиха кметът на Община Марица Димитър Иванов и инж. Пламен Панчев, изпълнителен директор на ТИЗ.

Инвестицията ще бъде осъществена на два етапа. Първият е изграждането на логистичен център и специализиран склад за пресни плодове и зеленчуци с обща площ 55 000 кв.м и застроена площ 1 000 кв. м. Прогнозната стойност е 4 милиона евро. Преработвателно предприятие за производство на плодови и зеленчукови концентрати на стойност 10 милиона евро е вторият инвестиционен етап. То ще е върху 45 000 кв. м, от които 7 000 кв. м разгъната застроена площ. Заводът ще е с високотехнологично италианско оборудване и в него ще се преработват зеленчуците до пюрета - като доматено пюре, например, а плодовете до мус - като ябълков мус, конкретизира кметът Димитър Иванов.

"Балкан Агрикалчаръл" вече има една фабрика до Пазарджик. Изборът на мястото на втората фабрика в село Калековец е направен след проучване на условията, предлагани от Тракия икономическа зона и община "Марица". Но и заради фактът, че в Пловдивска област са регистрирани най-много производители на плодове и зеленчуци в страната. Срокът за строителство е следващата реколта, 2020 г., да се преработва в новата им фабрика, каза инж. Пламен Панчев. Той допълни, че инвеститорът Муханнед Ал-Нуаими, който е в България от 15 години, е споделил с него, че е готов дори да удвои производствената си база, стига да постигне стабилни взаимоотношения с производителите на плодове и зеленчуци от Пловдивска област.

Димитър Иванов съобщи, че през 2018 година администрацията на Община "Марица" е издала общо 230 разрешителни за строеж предимно на нови и разширяване на вече съществуващи индустриални предприятия. Появата на инвеститор в областта на преработката на плодове и зеленчуци ще реши един от най-значимите проблеми на фермерите от региона - изкупуването на произведената продукция, подчерта кметът на общината.

За да привлече и задържи инвеститорите, "Клъстер Тракия икономическа зона" предлага да обучава и квалифицира кадрите им в учебен център. Сдружението е бенефициент по проект "Таргетирано Развитие и Актуализация на Клъстерни Информационни Активи" /ТРАКИА/. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", по процедура "Развитие на клъстери в България", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 1 754 167,51 лв., от които 1 057 221,95 лв. европейско и 186 568,61 лв. национално съфинансиране, конкретизира днес по време на заключителна пресконференция ръководителят на проекта Емил Димитров. В момента се финализират дейностите по реализацията на проект ТРАКИА. Закупува се обзавеждане и оборудване за 10 зали за теоретично обучение и за 1 тренировъчен център за учебна практика, в това число 211 компютъра, модерен софтуер и електронна платформа за управление на електронни масиви на "Клъстер Тракия икономическа зона" и дистанционно обучение.

Този учебен център е допълнителна инфраструктура към инвеститорите, която предлага ТИЗ, каза Георги Стоев, управляващ съдружник в "Индъстри уоч". Според него резервът от човешки капитал в Пловдивска област е в рамките на около 200 000 човека. Тази цифра се получава ако се съберат само хората, които са в нискотехнологичните сектори и тези, които са в областта на "услугите". Има и много, които въобще не участват на пазара на труда. С професионална квалификация в учебния център на "Клъстер Тракия икономическа зона" те лесно могат да започнат работа в среднотехнологично предприятие в областта на автомобилната, машиностроителната или преработвателната индустрии, сектори с по-висока добавена стойност и по-добро заплащане, посочи Стоев.