"Бии Смарт Текнолоджис" дебютира на пазар beam на Българска фондова борса (БФБ) София на 5 aвгуст 2022 г., съобщиха от фирмата. Търговията с акции на "Бии Смарт Текнолоджис" на пазар beam започва след успеха на първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра почти 1,2 млн. лева.

Пазарът за растеж на малки и средни предприятия (МСП) beam e организиран от БФБ и дава възможност на малкия и среден бизнес за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предоставя сходни предимства като тези на публичните компании.

"Инвеститорите подкрепиха "Бии Смарт Текнолоджис", защото разпознават потенциала на успешната комбинация от кауза и иновативни бизнес модели. Това напълно кореспондира с мисията на пазар beam - да подпомага растящи компании, които са в авангарда на екологично отговорния бизнес", коментира Васил Големански, зам.-председател на Съвета на директорите на БФБ.

Размерът на емисията на "Бии Смарт Текнолоджис" е 407 386 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 лев.

"Бии Смарт Текнолоджис" планира да инвестира набраните средства в разрастване на бизнеса си на европейския пазар и развитие на продуктовата си гама, отбелязват от фирмата.